Prís. čs. voj. jed. v zahraničí

Junás Pavel vojín 4.8.1922
Junas Ján vojín čs. 21.10.1915
Achimský Josef, Josef 16.3.1921

Komentáre sú uzavreté.