1. sv. VOJNA

Na Slovensku koncom leta 1914 najproduktívnejšie ročníky mladých mužov museli opustiť svoje polia a boli odvelení (takmer všetci) na ruský front v Haliči, vtedy Galícii, v dnešnom Poľsku. Potom sa ich cesty rôzne vetvili. Po dnes už nepredstaviteľných útrapách niektorí padli, ďalší umreli na choroby, hlad a vysilenie. Len niekoľko šťastlivcov sa vrátilo domov väčšinou z ruského zajatia, častokrát ťažko zranení a invalidi.

Priezvisko Meno Hodnosť Dátum narodenia
Straka František 2.3.1890
Miko Ján Márton 1888
Straka Josef 19.2.1888
Gajdoš Jiří 29.4.1883

Slovenské noviny č. 89. roč. XXX.  20.04.1915 v Budapešti: CHÝRNIK:

Kto vie niečo o Jozefovi S z t r a k a, ktorý narukoval ku 6. marškompánii ’71. spoločného pešieho pluku trenčínskeho, odtiaľ odišiel na ruské bojište a od 19. októbra nedal o sebe vedeť, nech to láskavo sdelí  jeho  manželke na adrassu: Sztraka Johanna,  Turócztótfalu, u. p. Znióváralja. Za ustávanie vďačne zaplatí.

Kto vie niečo o Francovi  S z t r a k a , ktorý narukoval ku 71. spoločnému pešiemu pluku trenčínskemu, odtiaľ bol preložený ku 6. marškompánii 76. spoločného pešieho pluku, tiahol na ruské bojiště a od 8. septembra nedal o sebe vedet, nech to láskavé sdelí jeho  manželke na adressu: Sztraka Anna, Turócztótfalu. u. p. Znióváralja. Za ustávanie vďačne zaplatí.

NR 159 Zoznam strát 13.04.1915 Viedeň K. n. k. Kriegsministerium

Frlicska Josef, 71, 5. Komp., Turócz, Turócztótfalu, 1885, zranený.

NR 196 Zoznam strát 18.06.1915 Viedeň K. n. k. Kriegsministerium

Szelkó József,15, 3. Komp., Turócz, Turócztótfalu, 1879, vojnový zajatec (Barnaul, Gouver- zmena Tomsk, Rusko.)

NR 199 Zoznam strát 23.06.1915 Viedeň K. n. k. Kriegsministerium

Marcsek Josef , 71 , 2 . Marschkomp., Turóczi , Turócztótfalu , 1883 , vojnový zajatec . (Atkarsk, Gouverne- išiel Ssaratow, Rusko.

NR 312 Zoznam strát 11.11.1915 Viedeň K. n. k. Kriegsministerium

Chila János, 15,1 Ers Komp. Turócz, Turócztótfalu, 1891, zranený, vojnový zajatec, evakuations-spital 27,Wladimir, Rusko

NR 367 Zoznam strát 28.01.1916 Viedeň K. n. k. Kriegsministerium

Podhorszky Johann, 71,6.Komp, Turócz, Turócztótfalu, 1891, vojnový zajatec, Rusko.

NR 535 Zoznam strát 13.03.1917 Viedeň K. n. k. Kriegsministerium.

Tomka Franz, 71,5. Komp. Turocz, Turócztótfalu, 1887, zranený.

NR 588 Zoznam strát 11.06.1917 Viedeň K. n. k. Kriegsministerium

Palisch Georg, 71, 2. Komp., Turöcz, Turöcztötfalu, 1895; zranený.

Slovenské noviny č. 164 roč. XXXII. 21.06.1917 v Budapešti:

ZPRÁVY DOMÁCE, Mŕtvi a ranení:

Tomka Franc (Turóctótfalu) 71 /kompania v ktorej menovaní slúži/. pp. /spoločný peší pluk/ 5r. /za menom stojaca písmena r. značí, že patričný je ranený/.

Národné noviny č. 149, roč. L, 02.06.1919 v Turč. Sv. Martine

Kto vie o ňom?

Ján Petrovič zo Slovian, vojak c. a kr. 71. pešieho pluku, padol do ruského zajatia počiatkom augusta r. 1916. Posledný raz písal domov zo zajatia v marci. R. 1916. List bol expedovaný z Orenburgu, Mínový dvor. Od tých čias nedal zvesti o sebe. Kto by vedel o ňom, nech oznámi jeho manželke Anne Petrovičovej, Slovany, p. Kláštor p/ Znievom (Turčianska župa).

Trenčiansky 71. peší pluk alebo Cisársky a kráľovský peší pluk č. 71 bol vojenský pluk rakúsko-uhorskej armády, ktorého domovskou základňou boli Trenčianske kasárne. Jednotka, tvorená množstvom slovenských vojakov sa stala známa svojimi bojovými úspechmi na frontoch počas 1. svetovej vojny, ako aj vzburou v srbskom Kragujevaci.

Peší pluku 41 “Dr. E. Beneša” v Žiline

Komentáre sú uzavreté.