Včelárstvo

Brtníctvo, ktorým sa označovalo vyberanie medu z bútľavých stromov lesných včiel, bolo predchodcom včelárstva.

Prvá zmienka o včelárstve v Slovanoch – Terra quinquae villarum

Belo IV. Vydal ,,privilegum pro hospites“ 1266 – mestské právo oslobodil poddaných prepošstva od jurisdikcie komitátu (stolice).

Povinnosť nechať na poli dežmu úrody, (desiatok, daň z úrody) z ktorej polovicu dostane kostol bl. Panny Márie, polovicu farár kostola sv. Mikuláša. Vzťahovalo sa to na barancov, husi, včely, podsvinčatá, syr.

Ďalší vývoj včelárstva v Slovanoch

1666 od včiel sa neodovzdávali decimy. Poddaný, ktorý chovali včely, neboli však urbárom zaviazaný odovzdať z výťažku medu deviatky a desiatky, ako z výťažkov poľnohospodárskej produkcie, ale boli povinný odovzdať zemepánovi na Vianoce iba ,,dar“ medu. Táto dávka nebola taká vysoká ako desiatky.

1719 povinnosť ševcovského cechu odovzdať ako daň farskému kostolu vosk na sviece. Včeláreniu sa venovali remeselníci, ktorý boli doma a mohli sa venovať viacej chovu včiel.

,,V rokoch 1775 a 1776 vydala Mária Terézia včelárske patenty, ktorými monarchia podporovala rozvoj včelárstva.”

Ferdinand V. v roku 1836 zrušil tzv. malú dežmu, do ktorej patrila aj daň zo včiel.

Včelár, akademik SAV Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc.

Dym je stále rovnomerne rozptýlený a nevidieť nijaké rozdiely jeho hustoty v hornej a dolnej časti nádoby.

Po 30 min je hustota dymu len 12-14% skrátenie doby aplikácie bez zmeny liečebného efektu.

V škatuli s 50 mm hrubou vrstvou nakopených včiel dym prenikol iba v nepatrnom množstve a cez 100 mm vrstvu dym takmer neprenikol.

Dym neprenikne cez vonkajšiu vrstvu do vnútra chumáča a nemôže pôsobiť.

.

Názov: Zadymovanie včelstiev cez letáčový otvor Juraj Antal,

Obr. 2., Včelár . -Roč. 58, č. 8 (1984), s. 182-183

Názov:  Modelovanie zadymovania včelstiev pri obrane proti varroatóze / Juraj Antal

Zdroj   Biológia . – Roč. 40, č. 2 (1985), s. 223-230, RozsahObr. 4. Res. rus., lit. 12 zázn. v slov., češ.

Názov:  Prenikanie dymu z amitrazovaných knôtov cez úzke štrbiny / Juraj Antal

Zdroj   Včelár . – Roč. 59, č. 11 (1985), s. 258-259

Názov:  Šírenie dymu z amitrazových knôtov / Juraj Antal

Zdroj   Včelár . – Roč. 59, č. 2 (1985), s. 40-41, Rozsah Obr. 1. Grafy 1.

V roku 1990 bolo v obci 10. včelárov, 104. rodín včiel.

Ján Michalec 7 rodín doma
Juraj Pavlík 7 rodín doma
Ján Šimko 28 rodín doma
Šimková ( Siráňová) 10 rodín Slovany
Miroslav Baranček 10 rodín Slovany
Jozef Simonides 14 rodín doma
Ing. Vladimír Selko 5 rodín Slovany
Jozef Ondrík 13 rodín Slovany
Ladislav Masnica 5 rodín Slovany
Jozef Thomka 5 rodín Slovany

.

Komentáre sú uzavreté.