Pohrebisko

Online databázu hrobových miest nájdete na : http://www.pohrebiskasr.sk/

.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Slovany na základe Zákona č. 470/2005 Z.z. § 25 odst. 6 vydáva Vyhlášku k zániku hrobového miesta v cintoríne v Slovanoch.

SLOVANY dňa 02.01.2008.

Stanecký Jozef – Hrobové miesto 24, (staré hrobové miesto 35)

Myko Gabriel – Hrobové miesto 23, (staré hrobové miesto 36)

Porubská Mária – Hrobové miesto 20, (staré hrobové miesto 40)

Zachar Georg – Hrobové miesto, (staré hrobové miesto 41)

Polóni Anna – Hrobové miesto 22, (staré hrobové miesto 42)

Kováčik Antónia – Hrobové miesto 47, (staré hrobové miesto 46)

Zachar Jozef – Hrobové miesto 46, (staré hrobové miesto 47)

N(w)echjatalová Anna – Hrobové miesto 50, (staré hrobové miesto 99)

Bakoš Jozef – Hrobové miesto 86, (staré hrobové miesto 107)

Bakošová Mária – Hrobové miesto 85, (staré hrobové miesto 108)

Keráčiková – Hrobové miesto 108, (staré hrobové miesto 136)

Keráčik Ján – Hrobové miesto 107, (staré hrobové miesto 137)

Roh Pavol – Hrobové miesto 103, (staré hrobové miesto 144)

Ziman – Hrobové miesto, (staré hrobové miesto 149)

Ziman – Hrobové miesto, (staré hrobové miesto 150)

Nemec Franc – Hrobové miesto 96, (staré hrobové miesto 164)

Čambor Anna – Hrobové miesto 92, (staré hrobové miesto 169)

Folkusházy Anna rod. Mesiarová - Hrobové miesto 233, (staré hrobové miesto 341)


Matušková  Etelka (Matuškovich) – Hrobové miesto 126, (staré hrobové miesto 170)

Matuška Michal (Matuškovich) – Hrobové miesto 125, (staré hrobové miesto 171)

Matušková Paulína rod. Kerek (Matuškovich) - Hrobové miesto 124, (staré hrobové miesto 172)

Vetrovský Vojtech - Hrobové miesto 134, (staré hrobové miesto 228)

Vetrovská Mária - Hrobové miesto 134, (staré hrobové miesto 229)

Junas Rudolf – Hrobové miesto 186, (staré hrobové miesto 264)

Vanko Ján a Mária - Hrobové miesto 204, (staré hrobové miesto 305)

Horník Georg – Hrobové miesto 214, (staré hrobové miesto 315)

Facuna Pavel – Hrobové miesto 237, (staré hrobové miesto 346)

Gajdoš Michal a Mária – Hrobové miesto 217, (staré hrobové miesto 364)

Simonides Pavel – Hrobové miesto 261, (staré hrobové miesto 366)

Granerová Veronika – Hrobové miesto 242, (staré hrobové miesto 397)

Gold František – Hrobové miesto 242, (staré hrobové miesto 397)

Matuška Ján, Franciska, Juraj (Matuškovich), Hrobové miesto 262, (staré hrobové miesto 434)

——————————————————————————————————————————————-

Komentáre sú uzavreté.