Obecná knižnica

Obecná knižnica Slovany

Slovany 102, 038 43 SLOVANY

Otvorená v Sobotu od: 14:00 do: 16:00 hod.

Knihovníčka: Elena Jackulíková

Komentáre sú uzavreté.