Slovany – AMERIKA

Databáza cestovných lístkov do Ameriky, po kliknutú na meno je možné zistiť nástup konečnú stanicu a názov lode, dátum plavby a vek cestujúceho v rokoch 1892-1924.

Anna Simko

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany

immigration:

28 červen 1905

Jan Hornik

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany

immigration:

18 březen 1903

Jan Baleja

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany

immigration:

30 duben 1903

Michal Michalec

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany

immigration:

4 březen 1901

Ignac Andrusek

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany

immigration:

10 říjen 1901

Jan Davides

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany

immigration:

1 duben 1902

Josef Sloboda

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany

immigration:

5 srpen 1903

Georg Jaros

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany

immigration:

28 červen 1905

Franc Poterecky(Polerecký)

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany

immigration:

17 červen 1903

Anna Ziman

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany,

immigration:

26 říjen 1904

Jan Gajdos

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany

immigration:

18 březen 1903

.

Anna Slanecky(Stanecký)

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

28 říjen 1908

Erzsebeth Iranyi

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

16 říjen 1907

Franz Vedrovsky

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany, Hungary

immigration:

6 duben 1909

Anna Simko

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

8 červen 1909

Josef Simonidesz

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

24 únor 1903

Ferencz Simko

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

4 prosinec 1911

Lajos Frlicska

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

29 květen 1906

Josef Hinko

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

14 květen 1907

Matej Hinko

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany, Hungary

immigration:

14 červen 1904

Antonia Hiko

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

31 říjen 1911

Anna Cjerni

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

15 červen 1904

Jan Ondrasovics

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

23 březen 1904

Marie Davidos

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

28 červen 1905

Jan Pavides

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

23 březen 1904

Jan Porubszky

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

15 říjen 1902

Jozsef Belokosztolszky

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

3 leden 1909

Jozef Pisko

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

15 červen 1904

Anna Kluch

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

21 prosinec 1909

Jolan Kluch

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

21 prosinec 1909

Janos Kluch

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

21 prosinec 1909

.

Anna Kluch

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

21 prosinec 1909

Istvan Kluch

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany, Hungary

immigration:

3 říjen 1905

Maria Kluch

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

15 červen 1904

Maria Dubovecz

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

11 leden 1905

Janos Vanyko(Vanko)

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

10 leden 1902

Josef Vajdl(Vajdel)

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany, Hungary

immigration:

26 srpen 1913

Valentina Zsuzsula

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

31 říjen 1911

Josef Rendek

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

1 listopad 1902

Valentina Chila

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

4 březen 1907

Marsala Andras

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

1 březen 1905

Jan Kinko

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

24 únor 1903

Anna Marcsek

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

4 březen 1907

Marczella Mendel

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

13 květen 1912

… Lunann

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

10 prosinec 1906

Antonia Semsel

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

11 leden 1905

Jozef Vrabel

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

15 červen 1904

Matej Orszagh

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

15 říjen 1902

Paulina Orszagh

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

31 říjen 1911

Jozef Letrich

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

4 prosinec 1907

Jan Letrich

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

18 březen 1902

.

Gyorgy Porubsky

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

30 březen 1910

Jozsef Czinczik

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Slovany, Hungary

immigration:

12 leden 1911

Paula Hugh

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

30 září 1912

Adam Mescsan

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

18 březen 1902

Jozsef Gajdos

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

9 únor 1907

Gyorgy Gajdos

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

17 listopad 1907

Anna Stanecky

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

4 březen 1907

Frantiska Stansczky

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan

immigration:

15 říjen 1902

Lajos Leitrich

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

11 březen 1911

Istvan Ziak Jana

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

9 únor 1907

Bozene Ziholen(Zibolen)

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

17 květen 1907

Jozef Ferencsik

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

15 červen 1904

Fransz Taboreczki

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Szlovan, Hungary

immigration:

25 listopad 1913

Emilia Sarzum

Germany, Bremen Passenger Departure Lists, 1904-1914

residence:

25 červen 1907

Szlovan, , Ungarn

other:

25 červen 1907

Julia Jaros

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Hungary, Slovany

immigration:

3 říjen 1905

.

Jozsef Petrovicz(Petrovič)

New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

residence:

Turocztotfalu, Hungary

immigration:

27 leden 1914

.

.

Komentáre sú uzavreté.