Komisie Ocú

-         Komisia ochrany verejného poriadku:

Ivan Thomka – predseda

-         Komisia finančná:

Katarína Svetlovská – predseda

-         Komisia stavebná:

Mojmír Sobol – predseda

Komentáre sú uzavreté.