Poľnohospodárstvo

Z pozemkovej knihy z roku 1870 sa dozvedáme, že sa v Slovanoch pestoval chmeľ.

Nikoho by teda dnes nemalo prekvapiť, ak na niektorých miestach dnešných Slovian rastie divoký chmeľ.

V slovianskom chotári sa dokonca jedna časť volá POD CHMEĽOM, je to smerom ku Kláštoru pod Znievom pri Obesenej.

V minulosti sa v obci pestoval taktiež ľan a konope, šafrán.

Obyvateľstvo Slovian sa v minulosti nevenovalo iba poľnohospodárstvu a remeslám – jedným u najdôležitejších povolaní nielen v Slovanoch, ale v Turci obecne, bolo olejkárstvo, ktoré je špecifickým fenoménom ľudového liečiteľstva na Slovensku.

Z niektorých písomností sa dozvedáme, že v Slovanoch pôsobil rod Matuskovichovských, k jeho hospodárstvu patrila aj pálenica, kde sa pálil lieh z zemiakov a sliviek. Tento rod hospodáril v Slovanoch až do roku 1931, kedy svoj majetok predal.

Po prvej svetovej vojne sa obyvatelia Slovian orientovali na poľnohospodárstvo, obchod a remeslá, ktoré sa stali hlavným existenčnými zdrojmi do polovice 20.storočia. Mnohí obyvatelia obce od polovičky 20. storočia pracovali v blízkom Martine, predovšetkým v miestnych závodoch ťažkého strojárstva.

Bôľhoj lekársky – Anthylis vulneraria, ľudovo bôľhoj, úročník, žltá ďatelina.

Táto bylina je známa tiež pod názvami skalák, úročka, úročník, žltá ďatelina alebo žlták.

V minulosti sa bôľhoj pestoval veľkoplošne ako krmovina („žltá ďatelina“ – okrem toho poskytuje včelám veľmi dobrú nektárovú pašu i peľ). Mohol sa však kosiť iba raz ročne.

Je to veľmi dobré sušené i zelené krmivo, nie síce také kvalitné ako ďatelina, výhodné najmä pre horské oblasti.

V oficiálnej medicíne sa uplatňuje málo, lebo jeho účinky ešte nie sú podrobne preskúmané. V ľudovom liečiteľstve však má jeho využívanie dlhú tradíciu. Zbiera sa kvitnúca vňať. Pôsobí ako prípravok nanášaný na kožu pri niektorých kožných ochoreniach, močopudný prostriedok, prípravok na čistenie krvi , podporuje látkovú premenu. Používa sa na dezinfekciu a vymývanie rán (preležanín) i na kloktanie pri zápale mandlí, ďasien. Kvet a vňať sa používa predovšetkým ako preháňadlo a lokálne antiseptikum.

Dnes obyvatelia Slovian pracujú v priemyselných podnikoch a súkromných firmách v okolí.

Komentáre sú uzavreté.