Návrh záverečného účtu obce Slovany

Obec Slovany zverejňuje návrh záverečného účtu obce Slovany za rok 2017. Návrh záverečného účtu sa v zmysle platnej legislatívy zverejňuje minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Údaje o ročnom hospodárení obce Slovany za kalendárny rok 2017 boli spracované do záverečného účtu, v ktorom sú obsiahnuté údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v plnom členení podľa rozpočtovej skladby.

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017

Zaradené v Návrh záverečného účtu obce, OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na deň matiek

Základná organizácia JDS Slovany v spolupráci s Obecným úradom pozýva ženy-matky na slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať 13.05.2017 o 13.30 hodine (t. j. v nedeľu) v sále hasičskej zbrojnice. Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že spoločne prežijeme príjemné chvíle.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – V rámci jarnej očisty bude pristavený VKK

Od 11. 05. 2017 (piatok) do 14. 05. 2017 (pondelok) bude v obci pripravený kontajner na VKK.

Umiestnený bude v blízkosti katolíckeho kostola.

Do VKK na očistu VKLADÁME:

objemný komunálny odpad (nábytok, sedačky, koberce, dvere, wc misy, umývadlá vane).

Do VKK na očistu  NEVKLADÁME:

odpad s obsahom škodlivín!!!

* elektroodpad z domácnosti (práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče)

* telekomunikačné zaradenia (osobné počítače, tlačiarne)

*spotrebnú elektronika (rozhlasové a televízne prijímače)

* svetelné zdroje (svietidlá, žiarivky, výbojky)

* kyseliny, rozpúšťadlá, farby

* batérie, akumulátory, oleje a tuky

* pneumatiky, šatstvo, kartónové krabice

Odpad s obsahom škodlivín môžu občania odovzdať v zbernom dvore Brantner Fatra, s.r.o. na ul. Roboníckej 20, Martin

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

OZNAM PRE CHOVATEĽOV VČIEL – PLÁNOVANÝ POSTREK

PD Valča oznamuje chovateľom včiel, že v dňoch od 10.05. do 13.05.2018 (vrátane) bude vykonávať postrek repky ozimnej na kvet v skorých ranných hodinách od 03.00 do 08.00 hod. a vo večerných a nočných hodinách od 19.30 hod. prípravkami:
CORINTH  v dávke 0,3 l/ha a BARIARD v dávke 1l/ha.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

16. Mobilný odber krvi – Slovany

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie, SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU | Komentáre sú deaktivované