Komunálne voľby – počet obyvateľov

Obec Slovany podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce k 15. 8. 2018:    453 obyvateľov

Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – PN MUDr. Mária Lahutová, Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Rakovo

Oznamujeme občanom,

že MUDr. Mária Lahutová, všeobecná ambulancia pre deti a dorast Rakovo

je PN: 30.07.2018 – 10.08.2018,

zastupuje ju MUDr. Gabriela Bánovčinová, všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Košťany nad Turcom 162,

Tel: 043/43 88 207.

Zaradené v OZNAMY, Obec, SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU | Komentáre sú deaktivované

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Vážení občania, oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len “obyvateľ obce”), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Na tomto mieste Vám budeme postupne prinášať všetky informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy.
Všetky informácie nájdete na linku:https://www.minv.sk/?volby-oso2018

Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Nové ordinačné hodiny Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kláštor pod Znievom, MUDr. Andrea Bošelová

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kláštor pod Znievom,

(Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o.), Dr. M. Korauša 209,

MUDr. Andrea Bošelová

Odbery krvi sa vykonávajú po predchádzajúcom objednaní v čase od 7:45 – 9:00 hod.

Nové tel. číslo: 043/ 42 91 336

Ordinačné hodiny: Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

Nové otváracie hodiny LEKÁREŇ v Kláštore pod Znievom

Lekáreň ARNICA, Dr. M. Korauša 209, Kláštor pod Znievom, lekárnik RNDr. Anna Marošová, Otváracie hodiny:

Pondelok: 07:30 – 13:00 hod

Utorok: 07:30 – 13:00 hod

Streda: 14:00 – 17:00 hod

Štvrtok: 07:30 – 13:00 hod

Piatok: 07:30 – 13:00 hod

Tel: 043/ 49 33 008

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované