Pozvánka na Silvestrovský ohňostroj

Pozývame všetkých občanov na tradičný Silvestrovský ohňostroj dňa 31.12.2017 od 23:30 pri Vianočnom stromčeku na “námestí”. Podávať sa bude varený punč a čaj.

Všetci ste srdečne vítaní. Privítajme spolu rok 2018 a vytvorme spoločný ohňostroj.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – Obecný úrad zatvorený

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v dňoch od 22.12. 2017 – 31.12.2017 bude obecný úrad v Slovanoch zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek.
V prípade neodkladných záležitostí sa môžete obrátiť na starostu obce Ing. Mareka Straku na tel. 0908 962 954. Ďakujeme za pochopenie.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Pozvánka na hokejbalový turnaj

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. 12. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2017 (piatok) o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Správa z auditu UZ za rok 2016
 4. VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Slovany
 5. Úprava rozpočtu č. 4/2017
 6. Návrh na Rozpočet na rok 2018 a rozpočtové roky 2019 – 2020; Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
 7. Žiadosti DHZ, TJ na prenájom sály KD na Štefanskú a Fašiangovú zábavu resp. ples športovcov
 8. Silvestrovské posedenie pri jedličke
 9. Rôzne
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

V Slovanoch dňa 12.12. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Predvianočné posedenie pri čaji spojené s prednáškou MUDr. Anny Kubinovej – Láska k esenciálnym olejom

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované