Nové ordinačné hodiny, Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kláštor pod Znievom, Dr. M. Korauša 209

Všeobecná ambulancia pre dospelých,

Kláštor pod Znievom, Dr. M. Korauša 209,

MUDr. Ingrid Hečková

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 16:30 – 19:00 hod.
Utorok: 16:30 – 18:30 hod.
Streda: 09:00 – 18:30 hod. 07:30 – 09:00 hod. ODBERY
Štvrtok: 16:30 – 19:00 hod.
Piatok: 16:30 – 18:30 hod.

Nové tel. číslo: 043/ 42 91 336

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Nové otváracie hodiny Lekáreň ARNICA, Dr. M. Korauša 209, Kláštor pod Znievom

Lekáreň ARNICA,

Dr. M. Korauša 209, Kláštor pod Znievom,

Otváracie hodiny:

Tel: 043/ 49 33 008

Pondelok: 08:00 –  12:00 hod. 16:30 – 19:00 hod.
Utorok: 08:00 –  12:00 hod. 16:30 – 18:30 hod.
Streda: 08:00 –  15:00 hod.
Štvrtok: 08:00 –  12:00 hod. 16:30 – 19:00 hod.
Piatok: 08:00 –  12:00 hod. 16:30 – 18:30 hod.
Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

V rámci jesennej očisty bude pristavený VKK

Od 21. 09. 2018 (piatok) do 24. 09. 2018 (pondelok) bude v obci pripravený kontajner na VKK.

Umiestnený bude v blízkosti katolíckeho kostola.

Do VKK na očistu VKLADÁME:

objemný komunálny odpad (nábytok, sedačky, koberce, dvere, wc misy, umývadlá vane) a drobný stavebný odpad.

Do VKK na očistu  NEVKLADÁME:

odpad s obsahom škodlivín!!!

* elektroodpad z domácnosti (práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče)

* telekomunikačné zaradenia (osobné počítače, tlačiarne)

*spotrebnú elektronika (rozhlasové a televízne prijímače)

* svetelné zdroje (svietidlá, žiarivky, výbojky)

* kyseliny, rozpúšťadlá, farby

* batérie, akumulátory, oleje a tuky

* pneumatiky, šatstvo, kartónové krabice

Odpad s obsahom škodlivín môžu občania odovzdať v zbernom dvore Brantner Fatra, s.r.o. na ul. Roboníckej 20, Martin

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – Zubná lekárka MUDr. Ďurišová nebude ordinovať od 17. 9. do 22. 9. 2018 z dôvodu čerpania dovolenky.

Zubná lekárka MUDr. Marta Ďurišová nebude ordinovať od 17. 9. do 22. 9. 2018 z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupuje: MUDr. Viera Danielová, Uzlovská 3787/2, ZS Martin – Priekopa, Tel: 043/42 82 985 Po – Pia 08.00 – 12:00 hod.

Pohotovosť: Poliklinika 1, ul. Škultétyho 470/7, Martin, Tel: 0915 505 337

Po – Pia 15:30 – 19:00 hod.                             So – Ne 08:00 – 12:00 hod.

Zaradené v OZNAMY, Obec, SPRÁVY OBECNÉHO ROZHLASU | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07. 09. 2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07. 09. 2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 7. septembra 2018 (piatok) o 19:30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Informácia o schválení dotácie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Slovany“
  4. Informácia o nepodporení ŽoNFP:

„ Podpora Elektromobily“ – Environmentálny fond,

„Modernizácia  a stavebné úpravy obecného úradu“ – Environmentálny fond

„Výstavba chodníka v obci Slovany“ – PPA,

„Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Slovany“ – PPA

5. Informácia o priebehu stavebných prác na budove Materskej školy

6.Prerokovanie ŽoNFP „ Wifi pre Teba“

7. Úprava rozpočtu č. 1/2018

8. Jesenné upratovanie – rozmiestnenie kontajnerov

9. Vianočné trhy

10. Schválenie uznesenia

11. Záver

V Slovanoch dňa 03. 09. 2018

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Pripravujeme, Samospráva | Komentáre sú deaktivované