DOVOLENKA Všeobecná ambulancia pre dospelých, Kláštor pod Znievom bude v kuse zatvorená od 29.07. do 09.08.2019 (posledný júlový, prvý augustový týždeň).

Vážení občania,
oznamujeme vám, že ambulancia všeobecnej lekárky v obci Kláštor pod Znievom bude z dôvodu čerpania dovolenky v kuse zatvorená od 29.07. do 09.08.2019 (posledný júlový, prvý augustový týždeň).
Zastupovať bude MUDr. Katarína Vanková, Československej armády 3, 036 01 Martin, Tel: 043/42 89 448  (poliklinika pri strojárňach), od 08.00 do 11.00 hod.

Počas neprítomnosti všeobecnej lekárky MUDr. Ingrid Štefankovej (Hečkovej) z dôvodu materskej dovolenky ju bude do odvolania ostatné štvrtky zastupovať MUDr. Ladislav Škyvra, od 08.00 do 11.00 hod., kasárne Sever, Jilemnického 6, 036 01 Martin.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na 19. ročník súťaže o Pohár starostu obce Slovany

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na pálenie Jánskej vatry

Zaradené v Obec, Organizácie, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 26. 06. 2019 o 17:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. 06. 2019

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2019 (streda) o 17:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Záverečný účet obce za rok 2018
  4. Informácie o schválení žiadosti – Wifi pre Teba 2018
  5. Schválenie uznesenia
  6. Záver

V Slovanoch dňa 23. 06. 2019

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Kostol sv. Michala archanjela v Slovanoch má novú vežu

Podarilo sa nám rozbehnúť komplexnú obnovu veže kostola sv. Michala archanjela v Slovanoch, ktorá bola vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Na narušený stav strechy poukazoval mierne nahnutý vrcholový kríž, ktorý sme pôvodne chceli len opraviť, ale pri podrobnej obhliadke sa zistilo, že krov strechy je výrazne poškodený zatekaním dažďovej vody a drevokazným hmyzom. V zlom stave bola aj plechová krytina, ktorá sa na veži nachádzala pravdepodobne od postavenia kostola v roku 1896.

Privolaní odborníci zhodnotili stav strechy a po vyjadrení pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované