Oznam – zastupovanie lekárky pre deti a dorast

Oznamujeme občanom, že MUDr. Mária Lahutová, Všeobecná lekárka pre deti a dorast, Rakovo od zajtra 08. 2. 2018 do piatku 16. 2. 2018 (vrátane) neordinuje. Zastupuje ju MUDr. Gabriela Banovčinová, Všeobecná lekárska starostlivosť pre deti a dorast., Košťany nad Turcom, tel. +421 43 4388207, od 7:30 do 11:00

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na fašiangovú zábavu

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

Upozornenie na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2017  nadobudli nehnuteľnosť ( pozemok, rodinný dom, byt, garáž ) napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľnosti k 1. januáru 2018, rovnako tak vlastníci nehnuteľnosti, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 ( zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby – prístrešky, altánky, kôlne, záhrad. domčeky…., atď. ) sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. 01. 2018.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2017 ( napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu ). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. januára 2018.
Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2017 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka členov na výročné členské zhromaždenie MS SČK Slovany

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

KNIHA: AKO NEPRÍSŤ O DIEŤA, Prvá pomoc pre mamičky a všetkých, čo sa starajú o deti.


Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované