Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. 05. 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. 05. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2017 (piatok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Úprava rozpočtu č. 2/2017
  4. Záverečný účet obce Slovany za rok 2016
  5. Výročná správa za rok 2016
  6. Informácie o podaných Žiadostiach o NFP, resp. dotácie za 01-05/2017
  7. MDD 2016
  8. Návšteva družobnej obce Dražice
  9. Informácie o plánovanej IBV Slovany – Niže Rybníkov

10.  Návrh na úpravu platu starostu obce

11.  Schválenie uznesenia

12.  Záver

V Slovanoch dňa 21. 05. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

OZNAM- PD Valča bude vykonávať postrek repky ozimnej

PD Valča oznamuje chovateľom včiel, že v dňoch od 22.5.2017 do 25.5.2017 bude vykonávať postrek repky ozimnej na kvet v skorých ranných hodinách od 3.00 – 7.30 hod. a večerných a nočných hodinách od 19.00 – 22.00 hod. prípravkami CORINTH a BARIARD. V prípade veterného alebo daždivého počasia bude ochrana rastlín preložená na neskorší termín.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – Zubná lekárka neordinuje

Zubná lekárka MUDr. Ďurišová nebude ordinovať od 16. mája do 13. júna 2017 z dôvodu PN. V týždni ju zastupuje doktorka Danielová (Zdravot. stredisko Martin – Priekopa) – pohotovostná služba: po – pia 15.30 – 19.00 hod., so a ne 08.00 – 12.00 na Mudroňovej ulici (Poliklinika 2).

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Návrh záverečného účtu obce Slovany

Obec Slovany zverejňuje návrh záverečného účtu obce Slovany za rok 2016. Návrh záverečného účtu sa v zmysle platnej legislatívy zverejňuje minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Údaje o ročnom hospodárení obce Slovany za kalendárny rok 2016 boli spracované do záverečného účtu, v ktorom sú obsiahnuté údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v plnom členení podľa rozpočtovej skladby.

Zaverecny ucet obce Slovany za rok 2016_navrh

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na deň matiek

Základná organizácia JDS Slovany v spolupráci s Obecným úradom pozýva ženy-matky na slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať 14.05.2017 o 14.00 hodine (t. j. v nedeľu) v sále hasičskej zbrojnice. Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že spoločne prežijeme príjemné chvíle.

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované