Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13. 04. 2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2018 (piatok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Informácia o schvalení ŽoNFP „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Slovany“
 4. Informácia o schvalení ŽoNFP „ Prístavba hasičskej zbrojnice“
 5. Informácie o podaných Žiadostiach o NFP, resp. dotácie za 01-03/2018
 6. Prerokovanie ŽoNFP „ Podpora Elektromobility“
 7. Prerokovanie ŽoNFP „ Rekonštrukcia miestnych vozoviek v obci Slovany“
 8. Návšteva z družobnej obce Dražice
 9. Jarné upratovanie – rozmiestnenie kontajnerov
 10. MDD 2018
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

V Slovanoch dňa 09. 04. 2018

Ing. Marek Straka

starosta obce

Zaradené v Obec, Organizácie, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

OZNAM- Ambulancia zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky

Oznamujeme občanom, že všeobecná ambulancia pre dospelých v Kláštore pod Znievom bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky lekára MUDr. Dušana Dibdiaka  zatvorená  15.03. a 16.03.2018.

Zastupuje:

MUDr. Martin Froľo, Banská 533/19 Turčianske Teplice ( v budove zariadenia pre seniorov -domov sociálnych služieb) Tel: 043/4131428.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

OZNAM TERMÍNU PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Termín podávania žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok je od 14. 05.2018 do 25. 05. 2018. Podmienky prijatia sú zverejnené v MŠ. Rozhodnutia sa vydávajú po tomto termíne.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva – Urbariátu Slovany

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

OZNAM- Ambulancia zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky

Oznamujeme občanom, že všeobecná ambulancia pre dospelých v Kláštore pod Znievom bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky lekára MUDr. Dušana Dibdiaka  zatvorená od 19.02. do 23.02.2018 (vrátane).

Zastupuje:

Pondelok: MUDr. Vladimíra Pipíšková, Republikánska 6, Vrútky, Tel: 043/4284105
Utorok až piatok:  MUDr. Martin Froľo, Banská 533/19 Turčianske Teplice ( v budove zariadenia pre seniorov -domov sociálnych služieb) Tel: 043/4131428.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované