Oznámenie – výrub drevín

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB 12 ks DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 1157, 1158, K.Ú. Kláštor pod Znievom

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákona o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Slovany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 24. 02. 2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks stromov:

Jaseň štíhly 7 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 217 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 284 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 169 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 185 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 180 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 206 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 287 – 1 ks

Jarabina vtáčia 2 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 60 – 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 85 – 1 ks

Lipa veľkolistá 2 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 68– 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 207 – 1 ks

Javor horský 1 ks

obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 67 – 1 ks Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Verejná vyhláška | Komentáre sú deaktivované

Pozor na podvodníkov!

Pozor na podvodníkov!

Vážení spoluobčania na margo tohtotýždňových podomových predajcov Vás chcem upozorniť, aby ste boli obozretní a opatrní koho púšťate do svojich príbytkov. Podľa Zákona č. 555/2005 Z. z. – Energetická certifikácia budov sa povinnosť ť energetickej certifikácie vzťahuje IBA na:
a) na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008,
b) na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008,
c) na budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
d) na budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
e) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

Z toho vyplýva, že takmer 99% Vašich nehnuteľností (ak neplánujete nehnuteľnosť predať alebo prenajať) NEMUSÍ mať vypracovaný energetický certifikát. Ak Vám niekto tvrdí opak, tak Vás chce podviesť. Pri pokuse o podvod kontaktuje POLÍCIU na tel. čísle 158!

V prípade otázok kontaktujte starostu obce na tel. čísle 0908 962 954.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Príloha č. 1 – Spôsob určenia ceny – Slovany

Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy

Zaradené v Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE | Komentáre sú deaktivované

Obec Slovany zavádza separovaný zber aj na cintoríne

Milí spoluobčania!

V našej obci sa s Vašou pomocou zrealizuje separovaný zber komunálneho odpadu. Našou snahou je na skládku odpadu odviesť čo najmenej odpadu, aby sa poplatky za zber a zneškodňovanie odpadu nemuseli zvyšovať. Riešenie tohto problému spočíva v čo najdôkladnejšom triedení komunálneho odpadu.

Obec preto zavádza separovaný zber aj na cintoríne.

  • Pre biologický odpad (tráva, uvädnuté kvety, burina) je 240 l hnedá nádoba,
  • Pre sklo (sklenené kahance, sklenené vázy, sklenené poháre) je 240 l zelená nádoba,
  • Pre plasty a kov (kovové vrchnáčiky zo sviečok, kahancov, plastové kahance, poškodené kovové stojany) je 240 l žltá nádoba.

Zberné nádoby sú umiestnené v blízkosti veľkej brány cintorína. Zberné nádoby budú v pravidelných intervaloch vysypávané aktivačnými pracovníkmi. Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Valné zhromaždenie – Pozemkové spoločenstvo – Urbariát Slovany

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované