Pozvánka na zastupiteĺstvo dňa 22. 6. 2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. jún 2018 (piatok) o 20:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácie o schválení žiadosti na Detské ihrisko
4. Rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2018-2022
5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2018-2022
6. Záverečný účet obce za rok 2017
7. Návšteva z družobnej obce Dražice
8. Výročná sprava za rok 2017
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
V Slovanoch dňa 19.06. 2018
Ing. Marek Straka
starosta obce
Zaradené v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – nové telefónne číslo všeobecná ambulancia pre dospelých v Kláštore pod Znievom

Oznamujeme občanom,

že všeobecná ambulancia pre dospelých

v Kláštore pod Znievom

MUDr. Andrea Bošelová

má nové telefónne číslo

043/ 42 91 336

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Verejná vyhláška – Poľovnícka spoločnosť VIA SLOVAKIA

Zaradené v OZNAMY, Obec, Verejná vyhláška | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – všeobecná ambulancia pre dospelých v Kláštore pod Znievom opäť ordinuje

Oznamujeme občanom že od zajtra (streda) 13.06.2018 ordinuje MUDr. Andrea Bošelová – všeobecná ambulancia pre dospelých v Kláštore pod Znievom zatiaľ:

od stredy 13.06.2018 do piatku 15.06.2018

od 8:00 hod. do 13:00 hod. a potom návštevy

A budúci týždeň sa upravia ordinačné hodiny na stálo.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na MDD 2018

Zaradené v Obec, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované