Telovýchovná jednota, Družstevník Slovany

Pozrime sa bližie na obdobie 20. storočia a jeho športovú aktivitu. Občania našej obce sa na športovom poli aktivovali hlavne v susednom Kláštore pod Znievom. Boli to prevažne tí, ktorí študovali na tamojšom gymnáziu. V druhej polovici 20. storočia, roku 1963, sa našiel rad zanietených nadšencov, ktorí položili základy TJ hlavne futbalového klubu. 22. septembra 1963 sa schádzajú na byvalej obecnej strážnici, kde sa uskutočnila prvá neoficiálna schôdza. Boli to nasledovní občania:

Aloiz Skaličan – iniciátor založenia TJ
Jozef Straka – prvý predseda TJ
Ján Straka, Juraj pavlík, Bohuš Bakoš, Viliam Lukáč
Marta Ondríková – hospodárka
Ján Dérer – prvý pokladník
Jozef Vitalaj písal prvú zápisnicu, neskôr rozhodca

Vznik Tj bol veľmi úsko spätý s vtedajším JRD, z toho dôvodu dostáva názov Družstevník. Jozef Országh, vtedajší predseda JRD, povedal: “Som hrdý, že slovianská mládež si založila TJ a dala jej názov – budeme je činnosť podporovať.”

V roku 1964 sa družstvo prihlasuje do okresnej futbalovej súťaže. Slovany reprezentovali títo hrači: Ján Straka, Ján Dérer, Bohuš Bakoš, Mikuláš Jazerovský, Igor Miko, Marián Miko, Libor Miko, Viliam Lukáč, Pavol Straka, Dušan Thomka, Jozef Beleš, Gustáv Chochula, Ondrej Janek, Jozef Thomka, Jozef Straka, Daniel Bakoš, Ján Krško, Jozef Hanák. prvé zápasy hrávali na provizórnom ihrisku na Pánskej lúke. Šatňu mali v dome Jána Straku. Neskor si svojpomocne vybudovali futbalové ihrisko za kultúrnym domom, ktoré slúži dodnes.

Medzi futbalistov, ktorí sa postupne pridávali do mužstva pri striedaní genrácii boli František Junas, Jozef Zibolen, Herman Latzko (neskôr tréner), Miloš Brna, Vladimír Straka, Bohuš Straka, Peter Polorecký, Jozef Kuchár (neskôr tréner a predseda), Ján Kuchár, Peter Kuchár, Pavol Lukáč, Karol Sedláčik, Ján Sedláčik, Ján Straka, Anton Straka, František Bucha, Jaroslav Matula, Jozef Matula, Dušan Katreniak, Jozef Országh, Vladimír Grajciar, Jozef Dropka, Jozef Hakala, Ján Mencel, Š. Holboj.

Za dlhých 44 rokov sa v mužstve vystriedali desiatky futbalistov. Dušan Ondrík, Dušan Junas, Milan Michalec, Marián Štefko, Vladimír Rišian, Dušan Rišian, Juraj Maršalek, Jozef Mastalič, Ján Mastalič, Peter Mastalič, Jozef Zelienka, Ján Bakoš, Igor Nemec, Miloslav Nemec, Ján Hanuliak, Milan Matúš, Juraj Baranček, Jozef Simonides ml., Eduard Matula, Emil Slivka, Miroslav Jeťko, Vladimír Smik, Rastislav Straka, Jozef Noga, Ján Ondrík, Štefan Graňák, Milan Novosedliak, Pavol Patyla, Anton Masnica, Branislav Volko, Karol Škoda (neskor aj tréner), Roman Kusý, Vladimír Kopnický, Milan Selko, Ján Ladňák, Pavol Ondruš, bratia Rahelovci, bratia Dankovci, Róbert Lukáč, Ján Rumpel, Miroslav Kohút, Dušan Fedor, Peter Pastierovič, Ľubomír Bosík, Ján Brna, Anton Kovanič, Jozef Balát, Dušan Kuzman, Marián Rizman, Milan Rizman, Jaroslav Beleš, Milan Mazanec, Peter Pavlík, Milan Hanuliak, Anton Cádrik, Jozef Vital, Dušan Pavlík, Daniel krištofík, D. Tomčány, Peter Kamieň, Miroslav Sobol, Miroslav Konečný, Milan Rendek, Daniel Sobol, Daniel Lukáč, Martin Nováčik, Miroslav Krupár, Dušan Lukáč.

Z ďalších funkcionárov a futbalistov treba spomenúť:
Jozef Bakoš – dlhodobý hráč a pokaldník FO
Milan Pakán – hráč II. ligy Martina, neskôr tréner a predseda FO
Jozef Mendel – dlhoročný funkcionár a rozhodca
Miroslav Sobol – hráč a pokladník FO
Stanislav Richter – predseda FO
Štefan Nováčik a ďalší.

Z histórie futbalu treba spomenúť existenciu žiackeho a dorasteneckého mužstva v 80. rokoch, ktoré viedli Bohuš Bakoš, Viliam Lukáč, Dušan Thomka, Herman Latzko.

Mládež v 90. rokoch.

TJ Slovany 1964

Komentáre sú uzavreté.