Rímskokatolícka cirkev, Filiálka Slovany

Viem jedno hniezdo.  Rád ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil stvoriteľ. A sám určil, komu: koho tam pozve prebývať do človečieho domu, kto si bude smieť odomknúť i zmaknúť jeho bránu, kto pluhom krájať ako chlieb zem, Bohom darovanú.

Viem jedno hniezdo. Rád ho mám. Hreje ma dňom i nocou, vystlané mäkkou vravou mám a mozoľami otcou.

Môj dobrý bože zhliadni naň. Stráž nám ho neustále. Aspoň Ty ho Veľký, chráň, keď si ho stvoril melé.

(M. Rúfus)

.

Obec Slovany patrí pod farnosť Kláštor pod Znievom.

TU: Farské oznamy

Farár: Mgr. Štefan Hýrošš

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – FARNOSŤ KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Alexandra Moyzesa 73/121, 038 43 Kláštor pod Znievom

Telefón: 043/49 33 146

E-mail: klastor.pod.znievom@fara.sk

——————————————————————————————————————————————-

V minulosti patrili Slovany pod farnosť Sv. Ďur (r. 1322) dnes Turčiansky Ďur.

Farský úrad z Turčianskeho Ďura je od: 7. októbra 2008 preložený do Socoviec.

Žiadosť o pridelenie Slovian ku Kláštorskej farnosti zaslali Otcovi biskupovi v roku 1943.

Pod Farnosť Kláštor pod Znievom patria Slovany až od roku 1981.

——————————————————————————————————————————————-

Patrónom Slovianskej filiálky je od roku 1896 Sv. Michal Archanjel, v minulosti bol patrón od roku 1856 Sv. Anton Paduánsky a od roku 1828 Sedembolestná Panna Mária – Patrónka Slovenska, 1817 sv. Ján Nepomucký, 1813 sv. Anna. 18. stor. Sv. Veronika. 1797 Sedembolestná Panna Mária. 1796 IHS – SJ- Jezuiti.

Celodenná adorácia je 26.06.

——————————————————————————————————————————————-

Novogotický rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela, Slovany č. 165.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010.

Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom.


Vo filiálke Slovany sa nachádza kostol Sv. Michala Archanjela z roku 1896. Plány zhotovil architekt Blažej Felix Bulla z Martina v roku 1893 a postavil Stanislav Zachar staviteľ v Kláštore pod Znievom za 3.400 zl.

Kňaz Jozef Junas Infirmár dištriktu v Chrenovci rodák zo Slovian daroval 1.000,– zl.

Michal Matuškovich a Paulina Matuškovich rod. Kerk darovali 1.100,– zl.

Zbierka farníkov 450,– zl., Obci ostala dlžoba skoro 1.000,– zl. (r. 1896).

Kostol bol postavený na mieste kde stála kapnka Sv. Antona Paduánskeho z roku 1856.

Kaplnka bola zakreslená aj v mape z roku 1870, ktorá dokladuje jej existenciu a polohu. Posledná oprava kaplnky bola v roku 1883 a zápis v Zápisnej knihe obce Slovany znie nasledovne: P. presdst. obce predniesol, že je kaplnka v zlom stave, leje na h. oltár. Zjednal sa remeselník Pavol Roch (mlynársky majster) kaplnku pokryť zo svojim materiálom. Na strechu kaplnky išlo vyše 1.700 KS šindľa (Slovianskeho) ďalej ohrada záhradky pred kaplnkou bola znova obrubená. Za celú robotu vyplatil 50. zl. z kostolnej kasy Juraj P. kurátor kaplnky.

Oltárny obraz Sv. Antona Paduánskeho, ktorý bol pôvodne umiestnený v kaplnke z roku 1856.

Po prevrate boli kúpené zvony do kostola v roku 1926 v sume 4.670,– Kč. U firmy R. Manoušek a spol Brno-Husovice. Jeden vo váhe 90. kg. A druhý 45. kg. Tretí je z roku 1797.

Na deň 30.01.1927 dáva J. E. Otec biskup súhlas na posvätenie zvonov a k tomu potrebnú fakultu týmto udeľuje dôstojnému pánu Jozefovi Pánikovi administrátorovi vo Sv. Jure. A na tejto deň mu dáva aj fakultu binandi s tým cieľom, aby vo farskom chráme vo Sv. Jure aspoň tichú sv. omšu zadržali s prečítaním sv. čítania Evanjelia.

V roku 1932 (1934) si veriaci kúpili do kostola menšie harmónium za 4.280,– Kč

Sv. omša odbavuje sa raz v roku na sv. Michala.

Kostol bol zanedbaný (špinavý) vyžadoval obielenie a niektoré opravy zvlášť z vonku. Peknú kostolnú maľbu previedol kostolný maliar Ľudevít Schrámek z Banskej Štiavnice v máji roku 1935 za obnos 6. 000,– Kč.

Opravu kostola v roku 1935 previedol staviteľ Bátory z Kláštora pod Znievom, náklad spojený s opravou činil 6.000,– Kč. Robene bolo 1934 roku značka na tráme strechy.

Kadidlo bolo zakúpené v roku 1935

V roku 1944 zmienka, že v nedeľu slúži sv. omšu v kostole v Slovanoch dekan z Turčianskeho Ďura o 08:00 hod. ráno.

——————————————————————————————————————————————-

FOTO: Sakrálne pamiatky

Zo Slovian pochádzali nasledovní kňazi:

Dekan. Matej Tučko

* 18.02.1798 Slovany † 25.03.1845 Ivánka pri Nitre

Národovec, kazateľ, národný pracovník, buditeľ, bernolákovec, podporovateľ štúrovcov.

Patril medzi zakladateľov Tatrína, predchodcu Matice slovenskej, ktorého založenie v roku 1844 bolo jednou z najvýznamnejších kultúrnych udalostí slovenských dejín 19. storočia.

vdp. Jozef Junas

* 24.04.1819 Slovany † 13.05.1881 Chrenovec

Infirmár dištriktu, knihovník cirkevnej knižnice, zakladajúci člen Matice slovenskej.

15.04.1881 chrenovský farár Jozef Junas, rokák zo Slovian, venoval 1000 zl. Na výstavbu kostola v Slovanoch. Podieľal sa na založení Cirkevnej knižnice chrenovskej. Založil aj spolok striezlivosti, čím vytrhol Chrenovčanov z biedy a dlžoby.

Ku koncu života založil FUNDÁCIU ( peniaze venované na určitý účel, základina, fond ) 4.700,–  zl. pre kostoly v DIŠTRIKTE ( obvode ).

D. P. prof. Th. Dr. Fidel Michal Riesner, CM

* 26.11.1836 Slovany  † 19.03.1916 v Grázi

Katechéta, prosynodálny examinátor, prefekt, spirituál, misionár, lazarista, zakladateľ a patrón Znievskeho gymnáziá.

Prof. Martin Matuškovič

* 03.11.1851 Slovany † 07.01.1919 Zvolen

Katechéta, čestný kanonik, asesor, fiškus, konzistoriálny sudca.

Dekan. Juraj Miko

* 11.08.1874 Slovany † 05.02.1955 Kláštor pod Znievom

Kanonik, cirkevný škôldozorca a inšpektor, zakladateľ a patrón Znievskeho gymnáziá, predseda MO Matice Slovenskej vo Vrútkach.

Od roku 1902 sekretár kapit. kancelárie. V Tŕní založil Potravné družstvo r. 1909 a Úverné družstvo r. 1924. .

——————————————————————————————————————————————-

Frivaldské púte do Frivaldu k Matke božej Frivaldskej

dnešná Rajecká Lesná – Pútnicke miesto.


——————————————————————————————————————————————-

Slovianskym obyvateľom počas SNP zachránil život farár

Dňa 01.02.1945 prišla podvečer na dolný koniec Slovian partizánska skupina, no narazila na nemeckú stráž, v streľbe zahynul jeden nemecký vojak a jeden partizán. ,, Hneď na to nemecký fašistickí vojaci v obci s prítomnými maďarskými vojakmi vyhnali z domov všetkých mužov ku katolíckemu kostolu. Tam ich nedostatočne oblečených nechali v mrazivej noci stáť až do rána. Domov ich pustili 2. februára o 8. hodine na príhovor farára z Turčianskeho Ďura Vojtecha Varnaya, ktorý prišiel do Slovian slúžiť omšu.“

Dp. Vojtech Varnay, farár

* 22.11.1890 Kremické Bane  † 06.04.1966 Nová Baňa.

Vysvätený 18.07.1913

Vojtech Varnay na foto v strede zadný rad.


——————————————————————————————————————————————-

Rímskokatolícky kostol 1896

Kalvária Slovany 1821

kaplnka sv. Anna 18. storočie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie 17/18. storočie

sv. Anton Paduánsky 18. stor.

socha sv. Ján Nepomucký z roku 1817

Murovaný stĺp-Božie muky sv. Veroniky 18. storočie

Murovaný stĺp Božie muky olejkárske ,,Obesená” 18. storočie

Prícestný kríž z 18. storočia s oplotením pred rím. kat. kostolom

Virtuány cintorin Slovany:

www.pohrebiskasr.sk

——————————————————————————————————————————————-

Spracoval: Bc. Michal Straka.

Informácie boli použité z: Diecezného archívu Banská Bystrica, Zápisná kniha obce Slovany.

Komentáre sú uzavreté.