O nás

V globále sa naša činnosť uberala prevažne v súlade so stanoveným plánom  hlavných úloh schválených na rok a môžeme konštatovať, že činnosť nášho  zboru nezaostávala za ostatnými v rámci okrsku.

Naša práca bola zameraná v prvom rade na prevenciu požiarov. Spolu s preventivármi obce sme vykonali preventívne prehliadky pod plánu. Neboli zistené žiadne závažné nedostatky a drobné nedostatky sa odstránili už účasti preventívnej komisie.

Aby bola zabezpečená budúcnosť nášho zboru, je potrebná si vychovať nasledovníkov a už v mladom veku v nich prebudiť lásku k tomuto nádhernému poslaniu. Po predošlých veľmi úspešných rokoch prišiel určitý pokles záujmu niektorých mladých hasičov, čo sa prejavilo aj na tom, že vynechali niekoľko súťaží počas leta. Preto sme pristúpili k výraznej obmene a omladeniu družstva mladých hasičov a hasičiek. Zapojili sme tie deti, ktoré majú záujem o tento krásny šport a dúfajme, že im to dlho vydrží a zažijeme spolu mnoho krásnych chvíľ pri cvičení, školení a na súťažiach.

Počas súťažnej sezóny sme sa s našimi tímami zúčastnili viacerých súťaži v rámci okresu ako aj mimo neho. Domov zo súťaži sme priniesli mnoho pohárov a diplomov za poprední umiestnenia a potvrdili kam patríme. Vysoký záujem o hasičstvo v našej obci dokladuje aj fakt že okrem družstiev detí, mužov a žien a mužov nad 35 rokov, sa nám podarilo založiť aj družstvo žien nad 35 rokov.

Náš zbor žije aj kultúrno-spoločenskými akciami. Už tradične organizujeme fašiangový pochod obcou, ktorému večer nasleduje zábava so živou hudbou a polnočnou praženicou. Každoročne staviame obecný máj a vianočný stromček. Pomáhame v obci pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách ako je napr. MDD, Mikulášsky večierok, Pálenie Jánskej vatry. Každoročne organizujeme hasičskú súťaž „O pohár starostky obce“ ktorej sa zúčastňuje množstvo družstiev z blízkeho i ďalekého okolia. Po súťaži už tradične nasleduje hasičská zábava.

To že pomáhať majú naši hasiči a hasičky v krvi sa prejavuje aj tým, že počas roka mnoho členov pravidelne chodí bezplatne darovať túto vzácnu tekutinu a pomáhajú tým, čo to potrebujú.

Počas roka bola pravidelne podľa potreby vykonané opravy a údržby našej techniky, za čo patrí vďaka najmä naším strojníkom. V neposlednom rade sa chcem poďakovať obecnému úradu za spoluprácu a finančnú podporu počas roka, nakoľko bez nej by naša činnosť bola výrazne obmedzená na kvantite ako aj kvalite.

A keď sa už ďakuje, tak najväčšia vďaka patrí Vám všetkým, ktorí  sa aktívne zúčastňujete na činnostiach a chode nášho zboru na úkor svojho voľného času, rodiny a neraz aj na úkor vlastných peňazí, čo taktiež prispieva k tomu, že zbor posledné roky hospodári v kladných číslach.

Fotogalérie našej činnosti:

DHZ Slovany, osamostatnenie 1900 (1899), vznik 1874

Stará požiarna zbrojnica + stavba novej PZ

Oslavy 100 rokov DHZ v obci

DHZ Slovany

Mladí hasiči (cca rok 2000)

Fašiangy 1998-2002

Fašiangy 2006

Fašiangy 2008

okresné kolo DHZ Kláštor pod Znievom 2008 (plameň)

krajské kolo DHZ Likavka 2008 (plameň)

okresné kolo Ďanová 2008 (dorast)

okresné kolo DHZ Dražkovce 2008

súťaž DHZ Mošovce 2008

súťaž DHZ Kremnica 2008

súťaž DHZ Istebné 2008

súťaž DHZ Slovany 2008

súťaž DHZ Valča 2008

súťaž DHZ Kláštor pod Znievom 2008

súťaž DHZ Vrícko 2008

súťaž DHZ Socovce 2008

Fašiangy 2009

Hasičská nedeľa 2009

okresné kolo DHZ Turčianske Jaseno 2009

okresné kolo Ďanová 2009 (dorast)

súťaž DHZ Mošovce 2009

súťaž DHZ Kremnica 2009

súťaž DHZ Istebné 2009

135. výročie založenia DHZ + súťaž DHZ Kláštor pod Znievom 2009

súťaž DHZ Rakovo 2009

súťaž DHZ Vricko 2009

súťaž DHZ Slovany 2009 (plameň)

súťaž DHZ Slovany 2009

súťaž DHZ Valča 2009

súťaž DHZ Istebné 2010

súťaž DHZ Kláštor pod Znievom 2010 (plameň)

súťaž DHZ Kláštor pod Znievom 2010

súťaž DHZ Valča 2010

Odovzdávanie cien “Naj hasička Turca”

súťaž DHZ Vrícko 2010 (plameň)

súťaž DHZ Vrícko 2010

súťaž DHZ Socovce 2010 (plameň)

súťaž DHZ Socovce 2010

Turčiansky pohár DHZ Vrícko 2010

Výročná členská schôdza DHZ

Fašiangy 2011

Fašiangová zábava 2011

stavanie Mája

okresná súťaž DHZ Dražkovce 2011

1. Obvodové kolo DHZ Trebostovo 2011

okresné kolo Ďanová 2011 (dorast)

okresné kolo Valča 2011 plameň

krajské kolo DHZ Lokca 2011

súťaž DHZ Kremnica 2011

súťaž DHZ Mošovce 2011

súťaž DHZ Istebné 2011

súťaž DHZ Kláštor pod Znievom 2011

súťaž DHZ Slovany 2011 (plameň)

súťaž DHZ Slovany 2011

Nočná súťaž DHZ Turček 2011

Turčiansky pohár DHZ Blažovce 2011

Nočné okrskové taktické cvičenie Slovany 2011

Mimoriadna výročná členská schôdza DHZ

Ľadová povodeň

Fašiangy 2012

Floriánska kvapka krvi 2012

súťaž DHZ Istebné 2012

súťaž DHZ Kláštor pod Znievom 2012

súťaž DHZ Slovany 2012 (plameň)

súťaž DHZ Slovany 2012

Fašiangy 2013

Výročná členská schôdza DHZ 2013

okresná súťaž DHZ Turany 2013

súťaž DHZ Slovany 2013 plameň

súťaž DHZ Slovany 2013

súťaž DHZ Vrícko 2013 (plameň)

súťaž DHZ Vrícko 2013

Memoriál Vladimíra Hrivnáka 2013

Schôdza DHZ Slovany

Fašiangový sprievod obcou 2014

Fašiangová zábava 2014

140. výročie založenia DHZ Kremnica 27. 6. 2014

súťaž DHZ Kremnica 2014

súťaž DHZ Slovany 2014 plameň 12. 7. 2014

súťaž DHZ Slovany 12.7. 2014

Oslavy 140. rokov DHZ Kláštor pod Znievom

súťaž DHZ Kláštor pod Znievom 19.7.2014

súťaž DHZ Istebné 20. 7. 2014

súťaž DHZ Vrícko 16. 8. 2014 plameň

súťaž DHZ Vrícko 16. 8. 2014

súťaž DHZ Trebostovo 16. 8. 2014 plameň

súťaž DHZ Fačkov 30. 8. 2014

Nočná súťaž DHZ Turček 6.9.2014

Memoriál Vladimíra Hrivnáka 2014

Návšteva hasičského múzea v Priekope 26. 10. 2014

súťaž DHZ Dražkovce plameň 26. 10. 2014

Komentáre sú uzavreté.