História DHZ Slovany 1874

11. mája roku 1874 bol v Kláštore pod Znievom spolu so susednými obcami Lazany a Slovany založený hasičský spolok ako druhý najstarší v Turci (Turčiansky Sv. Martin 1873), do ktorého sa prihlásilo 60 členov, zo Slovian to bolo 12 členov. Za veliteľa bol zvolený Dr. Matej Korauš. Členstvo v hasičskom spolku patrilo medzi čestné občianske výsady.

Pri uverejnení informácie o založení tohto druhého hasičského zboru v Turci v Národných novinách 16.05.1874 vyzvali, aby sa tiež v Slovenskom Pravne, Mošovciach a Sučanoch založili hasičské zbory. Pánovia, ktorý ste za dobro ľudu zaujatý zakladajte hasičské zbory. Na základe tejto výzvy boli v roku 1875 založené hasičské zbory v Mošovciach a Sučanoch, v roku 1876 vo Valči a v roku 1879 v Slovenskom Pravne.

(02.06.1889) 1900 sa rozhodli slovianskí hasiči (Slovianske oddelenie) osamostatniť a začali písať svoju samostatnú históriu. Prvým veliteľom bol rychtár Michal Matuškovič, ktorý kúpil a z Pešti doviezol prvú ručnú striekačku v roku 1886 (jej kúpa sa prerokovávala v júni a septembri v roku 1885). Pred prvou svetovou vojnou sa podarí v obci vybudovať Požiarnu zbrojnicu v roku 1886. Na tú dobu veľmi modernú, v spodnej časti sa nachádzala hasičská zbrojnica, a v hornej časti bola spoločenská miestnosť, v ktorej sa konali všetky dôležité obecné akcie.

01.07.1887 o 11. hod v noci vypukol v Kláštore pod Znievom požiar, ktorý vďaka dobrovoľnému hasičskému spolku dosť zavčasu obmedzený a udusený bol. Napriek vetru, ktorý silno od severu povieval, padli len tri budovy rozzúrenému živlu za obeť. Väčšieho nešťastia nestalo sa . Slovianske oddelenie nášho hasičského spolku  vyznačilo sa zvlášte, lebo jeho výdatnej a rýchlej akcii pripísať , že oheň nerozšíril sa ďalej na dol a spojeným silám našim podarilo sa  po tvrdej práci zadusiť ho a protivnej strane v ulici, kde chytil sa vysoký Točekovský dom , ktorý známi je i širokému obecenstvu  ako sídlo nášho gymnáziá. Dom tento bol najnebezpečneším bodom, na ktorom usadil s apožiar. Z neho pre jeho výšku počal vietor metať na všetky stran oheň, ktorý predsa zadusený bol bez toho, žeby bol pohltil viac, ako asi piatu čiastku jeho strechy.

Nár. noviny 1887


08.10.1907 bol požiar v Zniove zhorelo farské humno, pri hasičskom dostavení sa na ob. sikačke sa zadné koleso zlámalo a aj druhé narušilo, hneď obe sa dali spraviť p. Jánovi Žiakovi kolesárovi a kováčsku prácu previedol And.  Grígel aj s farbením kolies.

29.06.1909 vydržiavala sa na pamiatku 10. ročného založenia spolku samostatného v ,,Baleje” záhrade a večer v školskej miestnosti zábava.

1911 Aby počas zjavenia sa ohňa na dedine vždy boli 4 záprahy konské ku síkačke k službe hasičom. Ďalej opravenie strážnice v nové sa žiadalo.

1914 sa dali na strážnici lavice na sedenie porobiť.

1915 ustálenie nočnej stráže bolo 1. júla a síce z každého domu, kde je mužský už, či je tento starší, alebo mladší. Sa vyťahujú na hasičskú vartu a pomoc z obce z tých domov kde nie je chlap pôjde žena ku pomoci hasičskej varte.

1922 Hasičské zástavy sa majú tiež zmeniť.

1923 Stará sl. zástava už nezodpovedá k potrebe ustálilo sa aby sa nová kúpila, ale ab to lacnejšie vypadlo tak p. veliteľ zadovážil potrebné látky a ct. slečny Mikové šijacú prácu z ochoty a bezplatne previedli.

1924 v miestnosti p. J. Antala ku oslave 25. výročia samostatnej práce dobr. hasičského zboru v Slovanoch sa konala zábava.

V roku 1924 bola zaslaná prosba do Ameriky za účelom k pomoci has. spolku, ktorú previedla Anna Miklovič rod. Rendeková nachodiaca sa v Amerike, našla dobrodincov ktorý nám darovali 14 USD t.j. 410. korún.

V roku 1934 sa podarilo kúpiť motorovú striekačku, ktorú 29. septembra slávnostné vysvätili, kde sa zúčastnilo 10. hasičských zborov(jej kúpa sa riešila od roku 1930). Slávnosť sa konala na Strážničke, kde bola aj ľudová veselica. V tomto období bol hasičský spolok medzi najlepšími v Turci. Veľkú zásluhu na tom mal Martin Miko, ktorý bol veliteľom 12. rokov. Hasiči organizovali aj strážnu službu na obecnej strážnici.

Novodobá história DPZ

Dobrovoľná požiarna ochrana pokračovala v tradíciách predchodcov. V 1960 získala v obci vysoký spoločenský kredit. V tomto čase vykonával funkciu veliteľa Jozef Straka. V tomto období obec zakúpila modernú striekačku PPS 8. DPZ poriadal chýrne zábavy, ktoré sa konali na kole na Strážničke, kde do tanca vyhrávala Kanianka. Požiarnici sa zapísali do histórie obce každoročným organizovaním fašiangového pochodu obcou, zábavou na ktorej sa podávala praženica s klobáskou. Každý rok nacvičovali divadelné predstavenie. Členovia sa aktívne podieľali i na rozvoji obce.

Už v 1949 aj ich zásluhou bol vybudovaný miestny rozhlas, prispeli aj pri budovaní kultúrneho domu, materskej škôlky, dome smútku a budove požiarnej zbrojnice. Bez pomoci hasičov sa neobišli také práce na JRD ako sušenie sena, žatva, zber zemiakov. Organizovali sa aj spoločné výlety ako zájazd do Prešova, kde sme navštívili múzeum hasičskej techniky. Nová požiarna zbrojnica sa začala stavať v roku 1990 na dolnom konci obce.


Stará požiarna zbrojnica z roku 1886, opravovaná v roku 1911(opravenie strážnice v nové sa žiadalo) bola v roku 1992 (po 106. rokoch) pre zlý technický stav asanovaná. Vzhľadom k historickej hodnote by mala byť postavená v múzeu Slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch.

-         1641-1786 Škody spôsobené krupobitím a dažďami v Slovanoch

-         1798 oheň Slovany

-         1799 oheň Slovany, stavebné drevo na obnovenie ohňom zničenej obce,

úľavy na  stoličných daniach z titulu zničenia obce,

žiadosť podrichtára o oslobodenie od urbárskych robôt.

-         1868 Požiar v Slovanoch

-         1869 Požiar v Slovanoch

-         1883 Požiar v Slovanoch

-         1884 Požiar v Slovanoch

-         1905 Zhorelo humno u Georga Marčeka o 20:00 hod z neznámej príčiny, tiché poč.

-         1907 zhoreli 4 humná: S. Vankovi, G. Bakošovi, J. Timkovi, M. Chilovi o 22:00 hod.

-         1927 zhorelo humno J. Maršalovy z hromu

-         1930 zhoreli humná u Bakošov-Kuľhavých, Emila Selku a Ondreja Mišuru

-         1947 zhorelo hum. u Selkov-Babuleje aj so strojmi a hasiči zachraňovali okolité hum.

-         1960 Požiar zapr. bleskom u Jana Mazanca, požiar bol včas likvidovaný

-         1961 zhorelo do tla humno u Polereckých

-         1964 horelo humno u Mazancov od blesku a požiarnikom sa podarilo veľa zachrániť

-         1965 zhorelo humno do tla u Jána Bakoša- Salajeje

-         1971 zhorelo humno do tla u Emila Michalca – Anna Michalcová (Zachareje)

-         1971 požiar u Predáča, začala horieť slama zložená na dreve (metrovici) zah. sa ručne

-         1979 zhorelo humno u Jána Balcu

-         1986 zhorela kôlňa u Jaroslava Marčeka

Povodne:

1960, 1972, 1976, 1998,

.

Komentáre sú uzavreté.