Funkcionári

Predseda: Peter Šimonides

Veliteľ: Richard Cádrik

Preventivár: Ján Krško, Ivan Ondrašovič

Tajomník: Milan Mišura st.

Pokladník: Anna Straková

Strojník: Radoslav Marček

Referent mládeže: Mária Mišurová, Ing. Marek Straka

Revízor: Jaroslav Marček st., Anna Brnová, Miriam Krupárova


Komentáre sú uzavreté.