Funkcionári

Predseda: Peter Šimonides

Veliteľ: Milan Mišura st.

Preventivár: Ján Krško, Ivan Ondrašovič

Tajomník: Ing. Katarína Svetlovská

Pokladník: Anna Straková

Strojník: Radoslav Marček

Referent mládeže: Mária Mišurová, Ing. Marek Straka, Peter Pastierovič

Revízor: Anna Brnová, Ivana Svetlovská


Komentáre sú uzavreté.