Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Slovany

Červený kríž je svetlom v tme.
Toto svetlo nech je zapálené všade tam,
kde bude utrpenie a bolesť.

Henry Dunant

Základnými organizačnými jednotkami SČK sú miestne spolky, ktoré sa združujú do územných spolkov. Hlavným poslaním miestneho spolku je konkrétna účasť členov pri plnení úloh SČK. Miestny spolok sa môže špecializovať na vybraný okruh  činnosti.

VÝBOR SČK MIESTNY SPOLOK SLOVANY od roku 2017 a trvá.

Predseda: Bc. Michal Straka

Podpredseda: Mária Matulová

Pokladník: Elena Jackulíková

Členovia výboru: Mária Mišurová, Miroslava Thomková, Katarína Balačinová

História ČK v Slovanoch siaha až do roku 1936, kde bola aktívna organizácia, ktorá cez vojnu a po nej prestala pracovať a došlo až k jej zániku. V roku 1955 začali študentky znievského gymnázia pani Etela Miková a Viera Cincíková vysvetľovať potrebu založenia ČK v obci.

Našli priaznivú odozvu u občanov a začala sa písať nová kapitola ČK. Všetci sa zanietene pustili do práce. Schádzali sa na strážnici, kde poriadali zdravotnícke prednášky, školenia, kurzy prevej pomoci, varenia, pečenia a vyšívania či šitia. Nedá sa zabudnúť na slávne červeno krížske bály zo zisku ktorých organizácia financovala svoju činnosť.

Zakladateľka Miestneho spolku SČK Slovany pani Etela Thomková rod. Miková.

Každý rok – 8. mája – si pripomíname Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Slovenský Červený kríž si počas jeho osláv v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, 7. mája 2015 uctil aj našu rodáčku pani Etelu Thomkovú a odovzdal jej ocenenie Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu I. stupňa. Ocenená bola následne prijatá prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

Pani Thomková je zakladajúcou členkou a prvou predsedníčkou Miestneho spolku SČK v Slovanoch. Počas svojho pôsobenia v Slovenskom Červenom kríži pripravila nespočetné množstvo prednášok v zdravotnej oblasti a prvej pomoci. Ako pedagogička sa práci Červeného kríža venovala aj na Základnej škole v Slovanoch, v duchu červenokrížskych princípov viedla deti i členov SČK. Miestny spolok SČK v Slovanoch, ktorý založila, si tento rok pripomenie už 60 rokov svojho fungovania. Aj keď v súčasnosti žije v Žiline, na miestny spolok v Slovanoch nezabudla a svojimi spomienkami a skúsenosťami pomohla členom zmapovať jeho bohatú históriu.

ZLOŽENIE VÝBOROV MS SČK SLOVANY  od roku 1955 po dnes
1955 – 1959

Predseda: Etela Thomková rod. Miková

Podpredseda:†Jozef Pakán

Tajomník: †Ján Krško

Pokladník: †Viera Cincíková

1960 – 1966

Predseda:†Margita Lukáčová rod. Straková

Tajomník: Helena Timková

Pokladník: †Darina Pakánová

1967 – 1972

Predseda:Emília Bakošová rod. Findová

Tajomník: Helena Timková

Pokladník:†Monika Štefková

Hospodár: †Krško Ján

1973 – 1973

Predseda: Ľudmila Zibolenová. rod. Simenská

Tajomník: Elena Timková

Pokladník: †Monika Štefková

Hospodár: †Krško Ján

1974 – 1984

Predseda: Petronela Brnová. rod. Kamienová

Tajomník:Jackulíková Elena

Pokladník:Oľga Miková

Pokladník: Matuľová Ľibuša od 1981

1985 – 1994

Predseda: Elena Jackulíková rod. Pakánová

Tajomník: Petronela Brnová

Tajomník:Mária Simonidesová od 1987

Pokladník: Oľga Miková

Pokladník: Emília Duchoňová od 1989

Člen výboru: Mojmír Sobol

1995 – 2013

Predseda: Mária Matulová rod. Hurtová

Tajomník: Elena Jackulíková

Pokladník: Katarína Balačinová

2013 – 2017

Predseda: Bc. Michal Straka

Podpredseda: Mária Matulová

Tajomník: Elena Jackulíková

Pokladník: Katarína Balačinová

Členovia výboru:

Marta Piatriková,Miroslava Thomková, Viera Duchoňová

SPOMIENKY ZAKLADATEĽKY ČK v Slovanoch  spred 60 rokov.

Predsedníčka v roku 1955 Etela Thomková rod. Miková

Práca v organizácií bola dobrovoľná a preto si žiadala viac snahy, obetavosti a voľného času pre ľudí čo potrebovali a potrebujú pomocnú ruku.

Viaže ma k tejto práci veľa pekných spomienok na všetkých členov, aj na členov výboru.

Slovany ako obec patrila k menším a preto sme sa všetci dobre poznali. Organizovaní sme boli vo všetkých organizáciách PO-požiarnici, ČSM, Zväz žien, ČK. Rôzne akcie sme organizovali spoločne, veď boli to vždy tí istí ľudia. (brigády pri skrášľovaní obce, čistenie jarku – potoka po povodniach, čistenie cintorína, spoločenské akcie). Začalo to fašiangami ,, sprievod maškár“ po dedine a spoločenské posedenie v krčme u ,, Hábeľov“ – Mikov , majáles usporiadaný pre deti na školskom dvore  a večer posedenie pre občanov obce. Prekrásne boli tanečné zábavy na kole – Strážničke. Pri týchto organizovaných podujatiach nikdy nechýbali členovia aj iných organizácií. Žili sme ako jedna veľká rodina. V zime sme organizovali kurzy šitia pre ženy a dievčatá a kurzy prvej pomoci s lekármi z Turčianskych Teplíc.

Vo výbore ČK pracovali:

Predseda: Etela Miková – Thomková

Podpredseda: Jozef Pakán

Tajomník: Ján Krško

Pokladník: Viera Cincíková

Vypomáhal nám ešte pán Jozef Katreniak, ktorý bol zamestnaný ako vodič sanitky v Martinskej nemocnici.

Práca nášho Červeného kríža bola riadená okr. Výborom Turčianske Teplice. Poštu preberaj Ján Krško. Pravidelne sme organizovali členské schôdzky, ktoré boli našou prioritou, veď bolo treba vypísať členské preukazy, zaistiť členské známky, vybrať peniaze na známky. Príjem do pokladne bol len z členských príspevkov. Bolo to veľmi málo a nestačilo to na zakúpenie hlavných potrieb do dvoch lekárničiek, ktoré sme vlastnili. Tento problém sme riešili napr. vždy s lekárom, ktorý vypísal recept na niektorého člena výboru. Spomínam si na mená MUDr. Kováčik a MUDr. Švoma. Títo nám ochotne pomáhali aj pri rôznych prednáškach a kurzoch prvej pomoci.

Nemôžem nespomenúť ani babku pani Eleny Timkovej, ktorá pracovala tiež vo výbore, Pani Hoghová – napravila nejednu vykĺbenú nohu, ruku, mala dobrý cit pre túto prácu. Koľko členov sme mali to si už presne nepamätám ale boli to skoro všetky ženy z obce. Z chlapov to bol pán Pakán Jozef jeho syn MUDr. Jozef Pakán, pri návštevách rodiny sa vždy informoval o našej práci a urobil aj prednášku na schôdzi. K aktívnym členom patrili aj Jozef Selko a Jozef Országh, riad. školy Jolana Maršaleková, umožnila nám organizovať v škole stretnutia, pretože iná väčšia miestnosť ani v obci nebola.

Rada na tieto roky spomínam, bývala som v Slovanoch, chodila som do gymnázia, pôsobila som v obci aj ako učiteľka, poznala som všetkých ľudí, dievčatá, chlapcov, veď som ich všetkých učila. Spomínam si s úctou na všetkých starších i mladších obyvateľov obce.

Etela Thomková – medialón

.

.

====================================================================

Vyznamenanie strieborný odznak ,,Za humanitu obetavosť a dobrovoľnú službu II. stupňa”:

2017: Ing. Marek Straka, Mária Mišurová, Milan Mišura

===========================================================================

OCEŇOVANIE DARCOV KRVI

JÁNSKEHO PLAKETY

Bronzová plaketa

Po 10. darovaní krvi získava darca (darkyňa) krvi nárok na bronzovú plaketu profesora MUDr. Jana Janského

Strieborná plaketa

Po 20. darovaní krvi získava darca (darkyňa) krvi nárok na striebornú plaketu profesora MUDr. Jana Janského

Zlatá plaketa

Po 30. darovaní krvi získava darkyňa krvi (žena) nárok na zlatú plaketu profesora MUDr. Jana Janského. Po 40. darovaní krvi získava darca krvi (muž) nárok na zlatú plaketu profesora MUDr. Jana Janského

Diamantová plaketa

Po 60. darovaní krvi získava darkyňa (žena) nárok na diamantovú plaketu profesora MUDr. Jana Janského
Po 80. darovaní krvi získava darca krvi (muž) nárok na diamantovú plaketu profesora MUDr. Jana Janského

KŇAZOVICKÉHO MEDAILA

Po 80. darovaní krvi získava darkyňa (žena) nárok na medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického
Po 100. darovaní krvi získava darca krvi (muž) nárok na medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického

====================================================================

Bronzová plaketa

1976 Ing. Vladimír Selko, 1981 Milan Jackulík, 1988 Ľubomír Latzko, 1991 Ivan Pekárik- st., 1992 Ján Dérer, ml., Dušan Straka, Ján Nahalka, 1993 Jaroslav Hakala, Peter Latzko, 1994 Jozef Straka, 1995 František Maťko, Jozef Vitál, 1996 Ivan Ondrašovič, 1998 Ľuboslav Cádrik, Dušan Országh, st., 2001 Eva Kubíková, 2008 Marta Predáčová, 2009 Marek Straka, Jozef Sádecký, 2011 Michal Straka, Marek Andel, Alena Remšíková, 2012 Marek Cingel, Zuzana Kršková, Miroslav Nováčik, Ján Šuty, 2013 Peter Nováčik, Michaela Maťková, 2014 Bc. Monika Nováčiková, Janka Trieschmann, Miloš Predáč, Roman Marcin, 2015 Zuzan Matulová, Ján Kocúrek, Milan Mišura ml. ,  2016 Miroslava Thomková, Bc. Peter Nováčik, Mária Mišurová, Milan Mišura st.

Strieborná plaketa

1980 Ing. Vladimír Selko, 1993 Ľubomír Latzko, 1995 Igor Andel, Ľubomír Svetlovský, 1996 Peter Latzko, 1997 Jozef Straka, 1998 Ivan Ondrašovič, 2003 Ľuboslav Cádrik, 2005 Eva Kubíková, 2010 Marek Straka, Marta Predáčová, 2013 Dušan Straka, Jozef Vajdiak, Marek Cingel, 2014 Bc. Michal Straka, 2016 Bc. Monika Nováčiková, 2017 Roman Marcin.

Zlatá plaketa

1987 Ing. Vladimír Selko, 1991 Jozef Zelienka, 2004 Jozef Straka, 2007 Eva Kubíková, 2011 Ing. Marek Straka, Marta Predáčová, 2014 Herbert Trieschmann, 2015 Bc. Marek Cingel.

Diamantová plaketa

2014 Ing. Marek Straka.                                              2015 Herbert Triechmann

Kňazovického medaila

2015 Ing. Marek Straka

Na foto: starosta obce Slovany Ing. Marek Straka, ktorý ma za sebou už 100. odberov krvi a je prvý držiteľ medaily prof. Kňazovického v našej obci k roku 2015. Najmladší držiteľ tejto medaily v Žilinskom kraji a pravdepodobne najmladší aj na Slovensku (27 ročný).

Fotogaléria našej činnosti:

SČK Miestny spolok Slovany

Komentáre sú uzavreté.