vdp. Jozef Junas, infirmár dištriktu (dekanátu)

vdp. Jozef Junas

* 09.04.1819 Slovany † 13.05.1881 Chrenovec

Infirmár dištriktu, zakladateľ a knihovník cirkevnej knižnice chrenovskej, zakladajúci člen Matice slovenskej.

Za kňaza bol ordinovaný 1844.

Študoval v Banskej Štiavnici, Jagri, Banskej Bystrici, na univerzite vo Viedni. V roku 1844 pôsobil ako kaplán vo Vrícku potom v Poli v Močiari a v Háji. V roku 1850 bol kaplánom v Žarnovici, 1852 kaplán vo Zvolene. Taktiež v roku 1852 preložili  kaplána zo Zvolena do Bojníc,1855 sa zúčastnil synodálneho konkurzu v B. Bystrici, 1856 preložili bojnického kaplána J. Junasa za slov. kaplána do Kremnice. V roku 1858 menovali bývalého prievidského kaplána za farára do Chrenovca.

Bol zakladateľ Cirkevnej knižnice chrenovskej a bol jej štatutárom ako knihovník od roku 1864.

.

.

.

.

.

.

Knižnica mala svoj Poriadok Cirkevnej knižnice a nedeľnej školy v obci Chrenovec, ktorý mal 14. bodov.

V roku 1870 na podpis 100 zl. na samostatné katolícke reálne gymnázium Kláštorské.

1870 bol predplatiteľ časopisu ,, Tábor” národní almanah Andrej M Sytniansky I.

V roku 1879 prispel 4. zl na vydávanie ,,Spevov Slovenských” O. Halašovi.

Založil aj spolok striezlivosti, čím vytrhol Chrenovčanov z biedy a dlžoby.

15.04.1881 chrenovský farár Jozef Junas, rokák zo Slovian, venoval 1000 zl. Na výstavbu kostola v Slovanoch (bola to skoro 1/3 z ceny stavby). Zomrel 13. mája 1881 v 62. roku života.

Ku koncu života založil FUNDÁCIU ( peniaze venované na určitý účel, základina, fond ) 4.700,–  zl. pre kostoly v DIŠTRIKTE ( obvode ).

ZAKLADAJÚCI ČLEN MATICE SLOVENSKEJ č. 58.

.


Komentáre sú uzavreté.