vdp. Jozef Junas, infirmár dištriktu

vdp. Jozef Junas

* 24.04.1819 Slovany † 13.05.1881 Chrenovec

Infirmár dištriktu, knihovník cirkevnej knižnice, zakladajúci člen Matice slovenskej.

Za kňaza bol ordinovaný 1844.

Študoval v Banskej Štiavnici, Jagri, Banskej Bystrici, na univerzite vo Viedni. V roku 1844 pôsobil ako kaplán vo Vrícku potom v Poli v Močiari a v Háji. V roku 1850 bol kaplánom v Žarnovici, 1852 kaplán vo Zvolene. Taktiež v roku 1852 preložili  kaplána zo Zvolena do Bojníc,1855 sa zúčastnil synodálneho konkurzu v B. Bystrici, 1856 preložili bojnického kaplána J. Junasa za slov. kaplána do Kremnice. V roku 1858 menovali bývalého prievidského kaplána za farára do Chrenovca.

Podieľal sa na založení Cirkevnej knižnice chrenovskej. Založil aj spolok striezlivosti, čím vytrhol Chrenovčanov z biedy a dlžoby.

15.04.1881 chrenovský farár Jozef Junas, rokák zo Slovian, venoval 1000 zl. Na výstavbu kostola v Slovanoch (bola to skoro 1/3 z ceny stavby). Zomrel 13. mája 1881 v 62. roku života.

Ku koncu života založil FUNDÁCIU ( peniaze venované na určitý účel, základina, fond ) 4.700,–  zl. pre kostoly v DIŠTRIKTE ( obvode ).

ZAKLADAJÚCI ČLEN MATICE SLOVENSKEJ č. 58.


Komentáre sú uzavreté.