D. P. prof. Th. Dr. Fidel Michal Riesner, CM

D. P. prof. Th. Dr. Fidel Michal Riesner, CM

* 26.11.1836 Slovany  † 19.03.1916 v Grázi

Katechéta, prosynodálny examinátor, prefekt biskupského seminára v BB, spirituál, misionár, lazarista, zakladateľ a patrón Znievskeho gymnáziá.

Za kňaza bol ordinovaný v roku 1859.

Narodil sa v Slovanoch v učiteľskej rodine. Po otcovej smrti (Antonín Ryznar, Riszner * 1801 †1837 ) sa ho ujal F. Fürbier, ujec po matke (Francisca Fürbier) v Turčianskom Ďure a dal ho vyštudovať.

Teológiu študoval v Pešti 1854-1856, kde bol predsedom ,,Slovenského odseku“  v Banskej Bystrici do 1859 a vo Viedni v seminári Sv. Augustina sa stal doktorom posvätnej teológie. Potom katechéta v Inštitúte pre výchovu banskobystrických dievčat.

Bol chorľavý, trpel pľúcnou corobou ako kňaz v Tužine upadol tak, že skoro zomrel. Keď sa uzdravil ustanovili ho za spirituála do seminára. Ako prefekt v seminári sa snažil oživiť národného ducha. Až do smtri bol príkladom pre kňažskú mládež. Učil HOMILETIKU (náuka o kazateľskom umení).

Profesor provisoriae v B. Bystrici, farár v Kláštore pod Znievom do 28.10.1878, potom misionár – Lazarista v Štýrskom Hradci (Grázi). Graz (historický slovenský názov je Štajerský Hradec) je štatutárne mesto a hlavné mesto Štajerska.

Dr. F. Riesner – duchovný správca v B. Bystrici venoal 100 zlatých na gymnázium v Kláštore pod Znievom, a stal sa ta ,,zakladateľom a patrónom“ gymnázia.

.

Komentáre sú uzavreté.