Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc.

Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc.

* 14.06.1912 Slovany †30.11.1996 Bratislava

Zakladateľ odboru lekárska fyziológia na Slovensku, akademik Slovenskej akadémie vied, otec slovenskej fyziológie, dlhoročný prednosta Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Za vedeckú a vedecko-organizačnú aktivitu dostal prof. Antal početné, aj tie nejvyššie ocenenia od domácich a zahraničných odborných spoločností a od Slovenskej akadémie vied. Najviac si cenil ocebenie: The Award of the American Pavlovian Society. Mimoriadne poctený sa cítil udelením veľkej Purkyňovej medaily na 33. Purkyňovom dni v Libochoviciach v roku 1992.

Význam jeho osoby možno doložiť aj skutočnosťou, že miestom jeho posledného odpočinku je Národný cintorín v Martine, v srdci jeho rodného Turca.

Ktorému sa už za jeho života začal priznávať titul ,, otca slovenskej fyziológie“. Na znievskom gymnáziu študoval v rokoch 1921 až 1925 (bol napríklad členom čestného predsedníctva Prípravného výboru osláv Storočnice znievskeho gymnázia). Začiatkom 50. rokov bol Juraj Antal jediným graduovaným fyziológom s potrebnou pedagogickou a vedeckou erudíciou na Slovensku. Vďaka Prof. Antalovi sa nové pracoviská kvalitou aj kvantitou svojej práce úspešne uplatňovali a slovenská fyziológia začala mať dôstojnú úlohu v československej a svetovej vede. Vybudoval na svoju dobu moderne a porovnateľne s vyspelým zahraničím Fyziolofický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Na čele Fakultného ústavu stál plných tridsať rokov (1940-1970). Z jeho školy vyšli aj ďalší, ktorí sa stali kádrovým jadrom na vznikajúcich pracoviskách SAV a výskumných rezortných ústavoch. Keď bola v roku 1950 založená Fyziologická společnosť ako sekciaČeskoslovenské lékařské společnosti J. E. Purkyně, stal sa Juraj Antal jej miestopredsedom. Dlhé roky vykonával aj ďalšiu náročnú a veľmi záslužnú prácu v rôznych orgánoch Slovenskej akadémie vied.

Politická situácia v období normalizácie po roku 1968 výrazne obmedzila jeho akčný rádius. Skľúčila ho, ale nezlomila. V diskusiách na seminároch horlil za slobodou vedeckého bádania na báze osobných slobôd, proeti obmedzeniam, ktoré pod rôznimi zámienkami uplatňovali vtedajšie riadiace orgány. Po odchode z univerzity roku 1972 si vybavoval malé, ale veľmi premyslené zariadené laboratórium, v ktorom do roku 1996 robil experimnetálnu výskumnú prácu o regulácií cirkulácie v koronárnom riečisku za rôznych fyziologických a patofyziologických situácií. Juraj Antal sa stal prvým slovenským predsedom Československej fyziologickej spoločnosti. Jeho prestíž doma aj v zahraničí bola obrovská. Dostal množstvo pozvaní na popredné zahraničné pracoviská, sám prijímal významné návštevy z USA, Veľkej Británie, ZSSR, Japonska a mnohých ďalších krajín. Aj na túto úlohu reprezentanta slovenskej a československej fyziológie bol. prof. Antal výnimočne dobre pripravený. Poznal svet a vedel s ním komunikovať v štyroch svetových jazykoch.

Napísal viaceré učebné texty, vyše 100 odborných prác a je spoluautorom celoštátnej učebnice fyziológie ( Učebnice fysiologie: pro studujúcí lékařství, kolektív autorov, Státni zdravotnícke nakladatelství, Praha, 1960, 520s.) Za vedeckú a vedecko-organizačnú aktivitu dostal prof. Antal početné, aj tie nejvyššie ocenenia od domácich a zahraničných odborných spoločností a od Slovenskej akadémie vied. Za všetky tu menujem iba jedno, ktoré si cenil mimoriadne vysoko, lebo ho povzbudilo v časoch preňho najdeprimujúcejších: The Award of the American Pavlovian Society. Mimoriadne poctený sa cítil udelením veľkej Purkyňovej medaily na 33. Purkyňovom dni v Libochoviciach v roku 1992. Purkyňový deň sa už tradične venuje celý jednej osobnosti a jej životnému dielu. Zhodou dejinných okolností s aprof. Antal stal posledným významným predstaviteľom lekárskej vedy, ktorému toto výnimočné vyznamenanie udelil ešte v ČSFR. Význam jeho osoby možno doložiť aj skutočnosťou, že miestom jeho posledného odpočinku je Nrodný cintorín v Martine, v srdci jeho rodného Turca.

.

Cena Akademika Juraja Antala

Cenu Akademika Juraja Antala udeľuje Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (ÚNPF SAV), ktorého jedným zo zakladajúcich členov a prvým a dlhoročným riaditeľom bol akademik SAV prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., zakladateľ slovenskej národnej fyziológie. Cena sa zriaďuje na základe návrhu vedenia a Vedeckej rady ÚNPF SAV a so súhlasom manželky prof. Antala pani MUDr. Kataríny Antalovej-Kubincovej.

.

ČLÁNKY:

ZASADNUTIE NEMECKEJ SPOLOČNOSTI PRE VÝSKUM KRVNÉHO OBEHU Juraj Antal, Slovenský lekár : časopis Lekárskej komory pre Slovenskú krajinu, Spolku lekárov Slovenskej krajiny a Spolku slovenských medikov . -Roč. 3, č. 18 (1941), s. 492-496

Spolok slovenských lekárov Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 22, č. 5 (1942), s. 87-92

Regulácia dýchania Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 22, č. 5 (1942), s. 166-181

Prof. MUDr. J. F. Babor 70 ročný Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 22, č. 5 (1942), s. [81]-85

K 70. narodeninám prof. MUDr. J. F. Babora Juraj Antal, Slovenský lekár : časopis Lekárskej komory pre Slovenskú krajinu, Spolku lekárov Slovenskej krajiny a Spolku slovenských medikov . -Roč. 4, č. 10 (1942), s. 315-316

K 50. narodeninám J. M. Prof. Ing. Dr. Františka Valentina Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 22, č. 2 (1942), s. [17]-21

Narkóza a dýchanie Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 23, č. 9 (1943), s. 251-265

Narkóza a dýchanie Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 23, č. 10 (1943), s. 322-339

Narkóza a dýchanie Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 23, č. 11 (1943), s. [345]-354

Elektrina v službách fyziologických metodík : I. Nové spôsoby analýz dýchacích plynov Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 23, č. 12 (1943), s. [377]-400

Physiologie des Menschen Juraj Antal, Slovenský lekár : časopis Lekárskej komory pre Slovenskú krajinu, Spolku lekárov Slovenskej krajiny a Spolku slovenských medikov . -Roč. 6, č. 4 (1944), s. 94-95

Diétne stravovanie. MUDr. Imrich Sečanský Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 25, č. 1-2 (1945), s. 4-6

Spolok slovenských lekárov Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 25, č. 3-12 (1945), s. 14-19

Fyziologické základy termoregulácie ľudského organizmu. Dr. Juraj Hensel Juraj Antal, Slovenský lekár : časopis Lekárskej komory pre Slovenskú krajinu, Spolku lekárov Slovenskej krajiny a Spolku slovenských medikov . -Roč. 9, č. 4-5 (1947), s. 153-155

Poznámky k medicínskej terminológii Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 27, č. 4 (1947), s. [263]-268

Prof. Dr. Ludvík Drastich: Fysiologie lékařská Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 27, č. 2 (1947), s. 103-104

Vplyv cholínu na tukovú infiltráciu pečene Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 27, č. 3 (1947), s. 136-153

Znázornenie výcviku Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 27, č. 10 (1947), s. 732-736

Znázornenie únavy pri telesnej práci Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 27, č. 9 (1947), s. [659]-674

XVII. medzinárodný fyziologický kongres Juraj Antal, Slovenský lekár : časopis Lekárskej komory pre Slovenskú krajinu, Spolku lekárov Slovenskej krajiny a Spolku slovenských medikov . -Roč. 10, č. 3 (1948), s. 99-102

К 100. narodeninám I. P. Pavlova Juraj Antal., Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 29, č. 12 (1949), s. 1151-1158

Prof. MUDr. Vilém Hons 60 – ročný Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 30, č. 6-7 (1950), s. [601]

Výskum neurofyziológie v Slovenskej akadémii vied Juraj Antal, Naša veda : časopis SAV . -Roč. 2, č. 11 (1955), s. 487-490

KONGRES Z PRÍLEŽITOSTI TROJSTÉHO VÝROČIA SMRTI WILLIAMA HARVEYA – ZAKLADATEĽA FYZIOLÓGIE Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 37, č. 12 (1957), s. 746

WILLIAM HARVEY – ZAKLADATEĽ FYZIOLÓGIE Juraj Antal, Biológia : časopis Slovenskej akadémie vied . -Roč. 13, č. 2 (1958), s. 81-87

PODMIENENOREFLEXNÉ ZVÝŠENIE SVALOVÉHO METABOLIZMU U PSOV Juraj Antal, Michal Ruščák, Biológia : časopis Slovenskej akadémie vied . -Roč. 13, č. 5 (1958), s. 371-380

Anatomické názvoslovie na konečnej úprave spoluprac. pod vedením Juraja Antala … [et al.], Bratislava : SAV , 1962, 575, [1] s. 8°

Kašeľ a iné respiračné reflexy autori: Juraj Korpáš, Zoltán Tomori ; úv. slovo Juraj Antal, Bratislava : Veda , 1975, 234, [1] s. 8°

Účinok adrenalínu a noradrenalínu na prietok krvi cez myokard a cez zadnú končatinu ; Juraj Antal, Karol Šiška, Ján Styk, Ivan Gabauer, Obr. 6. Res. rus., angl., nem., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 70, č. 3 (1978), s. 357-367

Cough and Other Respiratory Reflexes. /Kašeľ a iné respiračné reflexy./ Juraj Korpáš, Zoltán Tomori ; Juraj Antal, Korpáš, Juraj, Bratislava : Veda , 1979, 1. vyd., 369 s., 29,85 AH Fot. Grafy. Diagr. Sch. 24 cm

Účinok katecholamínov na prietok krvi cez splanchnické cievy Juraj Antal, Karol Šiška, Vladimír Holec, Obr. 4. Tb. 1. Res. rus., angl., nem., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 74, č. 5 (1980), s. 476-484

Reaktivita obličkových ciev na vazoaktívne pôsobky Juraj Antal, Obr. 5. Res. nem., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 75, č. 3 (1981), s. 261-272

Odpoveď regionálnych krvných riečišť na prívod adrenalínu Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy . -Roč. 77, č. 4 (1982), s. 385-393

Doc. MUDr. Vladimír Holec, Dr.Sc., šesťdesiatročný Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy . -Roč. 81, č. 3 (1984), s. 387-388

Je krvný tlak v a. femoralis vyšší ako v a. carotis? Juraj Antal, Obr. 4. Res. rus., angl., nem., lit. 18 zázn. v ruš., angl., nem., franc., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 81, č. 3 (1984), s. 257-265

Zadymovanie včelstiev cez letáčový otvor Juraj Antal, Obr. 2., Včelár . -Roč. 58, č. 8 (1984), s. 182-183

Prenikanie dymu z amitrazovaných knôtov cez úzke štrbiny Juraj Antal, Včelár . -Roč. 59, č. 11 (1985), s. 258-259

Šírenie dymu z amitrazových knôtov Juraj Antal, Obr. 1. Grafy 1., Včelár . -Roč. 59, č. 2 (1985), s. 40-41

Modelovanie zadymovania včelstiev pri obrane proti varroatóze Juraj Antal, Obr. 4. Res. rus., lit. 12 zázn. v slov., češ., Biológia . -Roč. 40, č. 2 (1985), s. 223-230

Teoretické základy vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – čiastková prognóza základného výskumu ; Ivan Ruttkay-Nedecký, Vladimír Smieško, Juraj Antal, Ervín Barta, Ivan Blažovjech, Bohumil Fišer, Anna Egnerová, Mária Gerová, Ján Gero, Emil Ginter, Ján Gvozdják, karel Horký, Eva Kellerová, Mikuláš Ondrejička, Bohuslav Ošťádal, Zdeněk Rychter, Jozef Török, Jaromír Vašků, Attila Ziegelhöffer, Bratislavské lekárske listy . -Roč. 83, č. 4 (1985), s. 457-465

Vplyv acetylcholínu a tristamínu na prietok krvi cez brušné orgány Juraj Antal, Vladimír Holec, Obr. 5. Tb. 1. Res. rus., angl., nem., lit. 20 zázn. v slov., češ., ruš.,angl., nem., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 83, č. 3 (1985), s. 218-228

Vplyv katecholamínov a histamínu na krvné riečisko v pečeni Juraj Antal, Vladimír Holec, Obr. 4. Res. rus., angl., nem., lit. 14 zázn. v slov., češ., ruš., angl., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 85, č. 3 (1986), s. 249-257

Krvný tlak a tlakovo-prietokový paradox v koronárnych artériách Juraj Antal, Obr. 5. Tb. 1. Res. rus., angl., nem., lit. 21 zázn. v češ., angl., nem., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 86, č. 6 (1986), s. 557-568

Krvný tlak na začiatku a na konci aorty Juraj Antal, Obr. 5. Tb. 1. Res. rus., angl., nem., lit. 18 zázn. v slov., češ., angl., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 87, č. 1 (1987), s. 3-4

Začiatky rozvoja patologickej fyziológie na Slovensku J. Antal, Československá fysiologie . -Roč. 36, č. 4 (1987), s. 273-276

J. E. Purkyňe – 200 rokov od narodenia Juraj Antal ; Jan Evangelista Purkyně, Purkyně, Jan Evangelista, 1787-1869, Biológia . -Roč. 43, č. 3 (1988), s. 185-190

Dva kongresy významné pre slovenskú fyziológiu (Washington 1968 a Glasgow 1993) Juraj Antal, Kamil Javorka, Bratislavské lekárske listy . -Roč. 95, č. 4 (1994), s. 190-192 , ISSN:0006-9248, ISSN: 0006-9248

KNIHY:

Znázornenie únavy pri telesnej práci Juraj Antal, Bratislava : Juraj Antal vl. n. , [1947], [18] s. 8°

Správna výživa zdravých a chorých Juraj Antal, Bratislava : Tatran , 1950, 1. vyd., 514 s. obr. príl.

Správna výživa zdravých a chorých (hlav. red. Ladislav Dérer) ; (red. a autori: Juraj Antal, Gejza Bárdoš, Jozef Černáček, Ladislav Dérer, Bohuslav Finďo, Jaroslava Michaličková, Vojtech Mucha, Miloš Nosáľ, Martin Rázus, Imrich Sečanský) ; (spolupracovníci: Vinícia Ambrová, Ľudmila Dullová-Horecká, Pavol Handzo, Kveta Poštolková) ; (red. spolupráca: Ivan Stanek) ; (ob. a ilustr. Viliam Weisskopf), Bratislava : Tatran , 1951, 514, [7] s. [16] obr. príl. V. 8°

Repetitórium z fyziologie nervového systému Juraj Antal, Bratislava : FSČSM medikov , 1951, 62 s. 4°

Zdravoveda Juraj Antal a kol.; obr. Dušan Messerschmidt a kol., Martin : Osveta , 1953, 712 s. Lit., pozn. 30 cm

Protokol k praktiku k z lekárskej fyziológie [nap.] Juraj Antal a asistenti Fyziologického ústavu UK, Antal, Juraj, 1912-1996, Bratislava : Univerzita Komenského v nakl. SPN , 1953, 182 s. V. 8°

Fysiologie krve a dýchání … pro posl. lékařské fak. ; Autor Juraj Antal, František Karásek, Jiří Málek, Jaroslav Mělka, Praha : Státní pedagogické nakladatelství : Karlova univiversita , 1953, 2. opr. vyd., 181 s. 4°

Vědecké zasedání věnované problémům fysiologického učení akademika I. P. Pavlova, 28. června-4. července 1950 stenografický záznam [z ruského originálu přeložil překladatelský kolektiv za redakce Juraje Antala a Marie Janatkové], Praha : Státní zdravotnické nakladatelství , 1953, Vyd. 1., 894 s

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie. Časť 2 Juraj Antal, Bratislava : SPN S.l. : Univ. Kom. [vyd.] , 1955, 184 s. 8°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie Juraj Antal, Bratislava : SPN S.l. : Univ. Kom. [vyd.] , 1955, 182 s. 8°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie. Časť 1 Juraj Antal, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1958, [2], 182 s. 8°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie. Časť 2 … učeb. text pre internú potrebu poslucháčov Lekárskej fak. UK …. Juraj Antal, Bratislava : SPN S.l. : UK [vyd.] , 1959, Dotlač 1959, 184 s. 4°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie. Časť 1 Dotlač 1959 Juraj Antal, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1959, [2], 182 s. 4°

Fyziológia krvi Juraj Antal, Antal, Juraj, 1912-1996, Bratislava : Rektorát UK : SPN , 1959, 102 s. 4°

Fyziológia vylučovania Koža a obličky Juraj Antal, Antal, Juraj, 1912-1996, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1960, 97 s. 4°

Učebnice fysiologie pro studující lékařství část 1, Praha : SZN , 1960, 2. přeprac. vyd., 520 s.,

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie 1. časť … učeb. text pre internú potrebu poslucháčov LF UK autor: Juraj Antal a kol., Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1961, Dotlač 1961, 186 s. 8°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie. Časť 1 Juraj Antal, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1961, Dotlač 1961, 186 s. 8°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie 2. časť … učeb. text pre internú potrebu poslucháčov LF UK autor: Juraj Antal a kol., Bratislava : SPN : UK , 1963, Dotlač z r. 1961, 180 s. 8°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie. Časť 2 Juraj Antal, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1961, Dotlač 1961, [2], 180 s. 8°

Anatomické názvoslovie na konečnej úprave spoluprac. pod vedením Juraja Antala … [et al.], Antal, Juraj, 1912-1996, Bratislava : SAV , 1962, 575, [1] s. 8°

Učebnice fysiologie pro studující lékařství Část druhá napsali: Juraj Antal … [et al.] ; uspořádal František Karásek, Praha : Státní zdravotnické nakladatelství , 1962, 2. přeprac. vyd., 1201 s. obr. 21 cm

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie. Časť 2 … učeb. text pre internú potrebu poslucháčov LF UK … Juraj Antal, Bratislava : SPN S.l. : UK [vyd.] , 1963, [2], 180 s. 8°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie. Časť 1 … učeb. text pre internú potrebu poslucháčov LF UK … Juraj Antal, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1966, 3. vyd., 186 s. 8°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie. Časť 2 … učeb. tex pre internú potrebu poslucháčov LF UK … Juraj Antal, Bratislava : SPN S.l. : UK [vyd.] , 1966, 3. vyd., [1], 180 s. 8°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie 2. časť … učeb. text pre internú potrebu poslucháčov LF UK … autor: Juraj Antal a kol., Bratislava : SPN : UK , 1966, 3. vyd., 180, [1] s. 8°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie 1. časť … učeb. text pre internú potrebu poslucháčov LF UK [autori:] Juraj Antal a asistenti Fyziolog. ústavu UK, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1966, 3. vyd., 186 s. 8°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie 2. časť autori: Juraj Antal a asistenti Katedry fyziológie Lekárskej fakulty UK, Bratislava : UK , 1970, 4. vyd., 193 s. 4°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie. Časť 2 Juraj Antal, Bratislava : UK , 1970, 4. vyd., 193 s. 4°

Protokol k praktiku z lekárskej fyziológie … učeb. text pre internú potrebu štud. Lekárskej fakulty UK … 1. časť autori: Juraj Antal a asistenti Katedry fyziológie Lekárskej fakulty UK, Bratislava : UK , 1970, 4. vyd., 180 s. 4°

Napísali o ňom:

UNIV. PROF. MUDR. JURAJ ANTAL, PÄŤDESIATROČNÝ Hubka, Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave . -Roč. 11, č. 7 (1962), s. 445-446

ČLEN KOREŠPONDENT SAV JURAJ ANTAL, Dr. Sc., PÄŤDESIATROČNÝ, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 42, č. 10 (1962), s. 644-645, Bratislavské lekárske listy . -Roč. 95, č. 4 (1994), s. 190-192 , ISSN:0006-9248

Anatomické názvoslovie, SAV, Bratislava 1962, str. 576 I. Masár, Masár, Ivan, 1930-2008, Slovenská reč . -Roč. 28, č. 2 (1963), s. 121-124

AKADEMIK JURAJ ANTAL 65-ROČNÝ Karol Šiška, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 68, č. 2 (1977), s. 257-259,

Akademik prof. MIDr. Juraj Antal, DrSc., 70-ročný Holec, Lekársky obzor . -Roč. 31, č. 6 (1982), s. 355-357

Akademik Juraj Antal 70 – ročný Karol Šiška, Bratislavské lekárske listy . -Roč. 77, č. 5 (1982), s. 636-637, Akademik Juraj Antal 75-ročný Vladimír Holec, Holec, Vladimír, 1924-, Bratislavské lekárske listy . -Roč. 88, č. 8 (1987), s. 126-127

Akademik Juraj Antal – osemdesiatročný J. Hájek, J. Slezák ; Juraj Antal, Bratislavské lekárske listy . -Roč. 93, č. 6 (1992), s. 334-335

Juraj Antal (1912-1996) J. Hájek, J. Slezák, Fotogr. 1, Bratislavské lekárske listy . -Roč. 98, č. 3 (1997), s. 175-176 , ISSN:0006-9248

Slovenskí vzdelanci. Doctissimi Slovaciae 3 : katalóg k výstave v Univerzitnej knižnici v Bratislave v dňoch 19.3.- 12.4.2002 Milan Zemko, Benda, Oldrich,, 1924-1999, Dub, Otto,, 1902-1978, Ilkovič, Dionýz,, 1907-1980, Antal, Juraj,, 1912-1996, Hovorka, Ján,, 1914-2001, Stanek, Ivan,, 1915-1972, Horváthová, Emília,, 1931-1996, Rapant, Daniel,, 1897-1988, Štúr, Svätopluk,, 1901-1981, autobiografie, prehľady, Bratislava : Slovenská akadémia vied , 2002, 33 s., ISBN: 80-88940-06-0

ZVUKOVO – OBRAZOVÉ DOMUMENTY:

V laboratóriu akademika Antala videozáznam medailón o životnej dráhe vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti významného slovenského fyziológa scenár Milan Beniak, Bratislava : Davay , 1992, 1 videokazeta (11 min. 56 sek.) fareb,

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule akademikovi prof. MUDr. Jurajovi Antalovi, DrSc.

Pamätná tabuľa otcovi slovenskej fyziológie – Turiec – SME.sk

Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., akademik SAV – 100 rokov od narodenia

HISTÓRIA – Jesseniova lekárska fakulta UK

Rodný dom Juraja Antala v Slovanoch v Turci (dnes už neexistuje).

.

Komentáre sú uzavreté.