Dekan Prof. ThLic. Martin Ján Matuškovič(ch), čestný (honorárny) kanonik

Dekan Prof. ThLic. Martin Ján Matuškovič(ch)

* 03.11.1851 Slovany † 07.01.1919 Zvolen

Dekan, Katechéta, prebenát, čestný kanonik, asesor, fiškus, konzistoriálny sudca. theologiae licentiatus.

Za kňaza bol vysvätený 02.08.1875.

Už v roku 1864 bol žiakom V. triedy gynmázia v Banskej Bystrici neskôr študoval aj vysokú školu v Banskej Bystrici, na univerzite vo Viedni. Bol profesor teologie v Banskej Bystrici.

14.05.1887 preložil do slovenčiny Láska Márie – ,,Pred krížom Ježiša stála matka jeho“.

V roku 1871 ako seminarista v BB a v roku 1873 ako pazmanista prispel na samostatné katolícke gymnázium Kláštorské.

Pôsobil ako kaplán v Handlovej potom ako prebenár, katechéta na dievčenskom lýceu v Banskej Bystrici. 1878 suplujúci prof. a potom riadny prof. 1882 v Banskobystrickom seminári. Od roku 1890 do roku 1900 pôsobil ako farár vo farnosti Hájniky dnes farnosť Sliač.  V roku 1898 bol Bansko Bystrickým biskupom vymenovaný za surrogátneho vicearchidiakona (dekana) a školského inšpektora pre okres bansko-bystrický. Dňa 28.03.1900 zvolilo valné zhromaždenie mesta Zvolen Martina Matuškoviča za katolíckeho farára a dekana vo Zvolene. V roku 1901 bol vymenovaný za čestného honorárneho kanonika Bansko Bystrickej kapituly.

Preklad farára Prof. Martina Matuškoviča – Láska Márie 1887

NÁBOŽENSTVO – učebnica zapísaná rukou M. Matuškoviča 1864

Komentáre sú uzavreté.