Prof. Martin Ján Matuškovič, čestný kanonik

Prof. Martin Ján Matuškovič

* 03.11.1851 Slovany † 07.01.1919 Zvolen

Katechéta, čestný kanonik, asesor, fiškus, konzistoriálny sudca.

Za kňaza bol vysvätený 02.08.1875.

Už v roku 1864 bol žiakom V. triedy gynmázia v Banskej Bystrici neskôr študoval aj vysokú školu v Banskej Bystrici, na univerzite vo Viedni. Bol profesor teologie v Banskej Bystrici.

14.05.1887 preložil do slovenčiny Láska Márie – ,,Pred krížom Ježiša stála matka jeho“.

Pôsobil ako kňaz v Handlovej potom ako katechéta na dievčenskom lýceu v Banskej Bystrici. V roku 1889 profesora na seminári vymenovali, za farára do Hájnik (Hájniky, okres Zvolen, Sliač-Hájniky). Dňa 28.03.1900 zvolilo valné zhromaždenie mesta Zvolen Martina Matuškoviča za katolíckeho farára vo Zvolene, tam je aj pochovaný, zomrel náhle v 68. r. .

Preklad farára Prof. Martina Matuškoviča – Láska Márie 1887

NÁBOŽENSTVO – učebnica zapísaná rukou M. Matuškoviča 1864

Komentáre sú uzavreté.