senátor Jozef Barinka

Jozef Barinka

* 05.09.1860 Valašské Klobúky † 26.04.1940 Slovany

Katolícky učiteľ, politik, senátor v prvom Národnom zhromaždení v Prahe.

Usiloval sa o rozvoj národnej kultúry a veľkú pozornosť venoval otázkam školstva a výchovy v katolíckom duchu. Učiteľské povolanie zastával plných 50 rokov a pred vznikom Československa viedol boj proti uzákoneniu civilného manželstva.

Pochádzal z učiteľskej rodiny, ktorá žila vo Valaškých Klobúkoch, vyštudoval na učiteľskom preparandiu v Kláštore pod Znievom. V Slovanoch si zobral za manželku Máriu rodenú Bakošovú, ktorej otec bol obchodníkom s rozličným tovarom a jedným z turčianskych olejkárov. Podobne ako mnohí ostatní olejkári z Turca precestoval Rusko a ako sa dozvedáme z niektorých prameňov, nákupy robil vo Varšave u firmy Országh a spol., kde boli v tom období zamestnaní po väčšinou ľudia z Turca. Ako rímskokatolícky učiteľ pôsobil Jozef Barinka v Lednici, v Červenom Kameni a v Zubáku. Učiteľské povolanie zastával plných 50 rokov a pred vznikom Československa viedol boj proti uzákoneniu civilného manželstva a ako zástanca panslavizmu bol niekoľkokrát obžalovaný za urážku monarchie.

V Ružomberku sa Jozef Barinka zoznámil s Andrejom Hlinkom a začal sa angažovať v Slovenskej ľudovej strane. V roku 1919 sa stal senátorom v prvom Národnom zhromaždení v Prahe, kde bol zvolený za Slovenskú ľudovú stranu a tento úrad vykonával do roku 1925. Usiloval sa o rozvoj národnej kultúry a veľkú pozornosť venoval otázkam školstva a výchovy v katolíckom duchu. Vo svojom politickom programe sa preto zameriaval predovšetkým na postavenie učiteľstva a cirkevných škôl na Slovensku. Po roku 1925 sa dostal do kontroverzie s Andrejom Hlinkom, zo strany síce nevystúpil, ale už sa za ňu aktívne neangažoval. Svoju starobu dožil v Slovanoch, kde je aj pochovaný.

Zlatá svadba senátora Jozefa Barinku v roku 1934 v rím. kat. kostole Sv. Michala Archanjela v Slovanoch.

.

Komentáre sú uzavreté.