Doc. MUDr. Jozef Pakán, CSc.

Doc. MUDr. Jozef Pakán, CSc.

* 15.06.1924 Slovany † 11.08.1999 Bratislava

Gynekológ, pôrodník, chirurg, vedeckéhý pracovník, spoluzakladateľ II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, účastník SNP.

Jozef Pakán sa narodil 15. júna.1924 v turčianskej obci Slovany. Tu navštevoval prvý stupeň ZŠ, druhý už Kláštore pod Znievom, kde aj zmaturoval na známom Znievskom gymnáziu. Jeho národné cítenie ho zaviedli aj medzi priamych účastníkov Slovenského národného povstania. Inteligencia, usilovnosť, cieľavedomosť  ho motivovali k vysokoškolskému štúdiu v Bratislave absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Zaujímal sa o klinickú medicínu, chirurgiu a jeho kroky viedli na jedinú ženskú kliniku na Slovensku v Bratislave.

V roku 1954 spolu s kolegami založil II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1989. Bol známym vyhľadávaným ženským lekárom, operatérom, autorom viac ako 150 vedeckých prác. Medzi prvými na Slovensku zaviedol do praxe vákuový extraktor a exhaustor, ale venoval sa aj výskumu toxoplazmózy v gynekológií a pôrodníctve. Chodil prednášať na novú lekársku fakultu do Martina.

Pri návštevách rodiny v Slovanoch sa vždy zaujímal o prácu v Miestnom spolku Slovenského Červeného kríža a veľakrát prednášal na schôdzach. Docent  Pakán  patrí medzi veľké osobnosti Slovian, dediny, ktorá dala Turcu, ale aj Slovensku veľa významných ľudí. Zomrel v Bratislave v roku 1999.

Čítajte viac: http://turiec.sme.sk/c/7228576/zo-slovian-do-bratislavy.html#ixzz34Mnwmflz

ČLÁNKY:

SOME FACTORS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT AT ACUTE EXPERIMENTAL TOXOPLASMOSIS Jozef Pakan, Ivan Handzo, Gustáv Čatár, Biológia : časopis Slovenskej akadémie vied . -Roč. 19, č. 4 (1964), s. 245-256

Vzťahy medzi výškou litrou ľudského choriongonadotropného hormónu (HCG) v moči a stupňom ohrozenia gravidity Jozef Pakan, Robert Paldia, Ivan Handzo, Obr. 1. Res. rus., angl., nem., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 69, č. 2 (1978), s. 190-194

Skúsenosti s využitím laboratórnych metód v tehotnosti a počas pôrodu I. Handzo, J. Pakan, Tb. 2. Res. angl., Folia Facultatis medicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis 15. Fasc. 2 . -Bratislava, 1980 . -S. 221-243

Oprávňuje výška titrov protilátok proti toxoplazmóze k jej diagnóze a liečbe? ; Jozef Pakan, Gustáv Čatár, Robert Paldia, Blažena Paldiová, Anna Pakanová, Obr. 2. Tb. 1. Res. nem., rus., angl., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 73, č. 5 (1980), s. 580-585

Prehľad počtu pôrodov a pôrodníckych operácií na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike v Bratislave v rokoch 1955-1978 Jozef Pakan, Dušan Brucháč, Ivan Handzo, Obr. 1. Tb. 6. Res. rus., angl., nem, Bratislavské lekárske listy . -Roč. 73, č. 2 (1980), s. 190-198

Opakované cisárske rezy na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike v Bratislave za 5 rokov ; Jozef Pakan, Ivan Handzo, Jana Štefániková, Blažena Paldiová, Alexander Počiatek, Róbert Paldia, Anna Ruttkayová, Tb. 4. Res. rus., angl., nem., lit. 17 zázn. v ruš., nem., slov., angl., češ., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 79, č. 5 (1983), s. 513-522

Naše stanovisko k indikáciám vákuového extraktora ; Jozef Pakan, Alexander Počiatek, Jana Štefániková, Blažena Paldiová, Anna Ruttkayová, Valerián Brázdil, Vladimír Jančok, Tb. 1. Res. rus., angl., nem., lit. 8 zázn. v slov., angl., nem., pol., Bratislavské lekárske listy . -Roč. 82, č. 1 (1984), s. 834-838

KNIHY:

Učíme sa manželstvu Jozef Pakan, Ivan Handzo ; Ján Krížik, Pakan, Jozef, 1924-1999, Bratislava : Smena , 1979, 1. vyd. v Smene, 182 s. 17 cm

Napísali o ňom:

DOC. MUDr. JOZEF PAKAN, CSc., 50-ROČNÝ A. Hudcovič, Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých lekárov v Bratislave . -Roč. 61, č. 6 (1974), s. 737

Za docentom MUDr. Jozefom Pakanom, CSc. Karol Holomáň, Holomáň, Karol, 1945-, Slovenská gynekológia a pôrodníctvo . -Roč. 6, č. 3 (1999), s. 144 , ISSN:1335-0862

Doc. MUDr. Jozef Pakan, CSc. – nedožité osemdesiatiny (15.6.1924-11.8.1999) Michal Valent, Valent, Michal, 1929-, Praktická gynekológia . -Vol. 11, no. 2 (2004), p. 68 , ISSN:1335-4221

.

Komentáre sú uzavreté.