Architektúra obce

Slovany a okolité osady sú učebnicou vývoja ľudovej architektúry v Turci. Dôležitú úlohu zohrávala prítomnosť jezuitov v blízkom Kláštore pod Znievom a pochopiteľne i bohaté skúsenosti olejkárov a šafraníkov zo svojich ďalekých ciest. Tieto skúsenosti sa premietli i do architektúry; v obci sú zo starej architektúry zachované klenbové brány pri vchodoch do domu z obdobia 19. storočia. Murovaná obytná architektúra predstavuje dodnes najpočetnejšiu skupinu historickej zástavby obce.

Dom 1851 neskoro-klasicist. s použitím staršieho renesančného muriva. Dvojpodlažná bloková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a fasádou členenou pilas-trámi. V miestnostiach prízemia drevené trámové stropy, na poschodí valené klenby s lunetami.

V Slovanoch, Lazanoch alebo Vrícku sa zachovali ojedinelé ukážky drevených stavieb. Žiaľ ani jedna z nich už nie je v pôvodnej podobe.

Na južnom konci Slovian sa však zachovali naprieč postavené dve drevenice (domy č.158 a č. 160), ktoré majú doposiaľ zachovanú pôvodnú štruktúru(izba pitvor, komora alebo zadná izba). Toto sú posledné príklady drevenej architektúry v kláštorskom okolí.

Na križovatke do Kláštora pod Znievom sú ľudové Bože muky, pri vstupe do Slovian od Martina nás víta kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z pol. 19. storočí medzi dvoma lipami, ktoré z diaľky vyvolávajú dojem jedného stromu. v strede obce, blízko Obecného úradu, sa nachádza ďalšia kaplnka, Božie muky sv. veroniky.

Na poľnej ceste smerom k Lazanom, k Hôrkam, je postavená kaplnka, ku ktorej sa viaže smutný príbeh z obdobia olejkárstva – mladú dievčinu, ktorá chodila na toto miesto spomínať na svojho milého, ktorý odišiel ako olejkár do ďalekých krajín, tu jedného večera napadli vlci. V svojej snahe im uniknúť vyliezla na starý buk, ktorý rástol na mieste dnešnej kaplnky, no jeden konár sa pod ňou zlomil a ona pri páde ostala visieť hlavou medzi dvoma konármi a zomrela. I názov tejto oblasti – Obesená – dokladá tento smutný osud. Kaplnka bola vysvätená na pamäť tejto dievčiny, ale i jej milého, ktorý sa tiež zo svojej prvej cesty nevrátil, a preto je kaplnka taktiež dokladom o olejkárskom živote v tejto oblasti.

Slovany majú až do dnešných čias dva kostoly – rímskokatolicky bol postavený v roku 1896 staviteľom Zacharom (podľa údajov z kroniky Slovian to bolo nákladom 3.400 zlatých) a bol zasvätený sv. Michalovi. Po prevrate v roku 1926 do neho boli zakúpené zvony (4.830,-Kč). Blízko tohto kostola je kríž s umučením, u ktorého boli po prevrate zasadené dve lipy, ktoré mali pripomínať radosť Slovákov z oslobodenia. Druhý, evanjelická kostol bol postavený v roku 1934 staviteľom Pavonim.

Významným dokladom architektúry 20. storočia bola hasičská zbrojnica, ktorá bola v roku 1992 pre zlý technický stav asanovaná. Vzhľadom k historickej hodnote tejto stavby bude postavená v múzeu Slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch pri Martine.

Dedina

Ľudová architektúra

Staré obchody v obci

Staré domy v obci

Sakrálne pamiatky

Komentáre sú uzavreté.