Architektúra obce

Obec je charakterizovaná ako klasická potočná dedina na oboch brehoch vetveného potoka Vríca s príjemnou nízkou hladinou zástavby, sledujúcou morfológiu terénu.

Slovany a okolité osady sú učebnicou vývoja ľudovej architektúry v Turci. Dôležitú úlohu zohrávala prítomnosť jezuitov v blízkom Kláštore pod Znievom a pochopiteľne i bohaté skúsenosti olejkárov a šafraníkov zo svojich ďalekých ciest. Tieto skúsenosti sa premietli i do architektúry; v obci sú zo starej architektúry zachované klenbové brány pri vchodoch do domu z obdobia 19. storočia. Murovaná obytná architektúra predstavuje dodnes najpočetnejšiu skupinu historickej zástavby obce.

Dom neskoro klasicist.  ktorý dal postaviť v roku 1851 Ján Poloni 1811-1854

Dom 1851 neskoro-klasicist. s použitím staršieho renesančného muriva. Dvojpodlažná bloková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a fasádou členenou pilas-trámi. V miestnostiach prízemia drevené trámové stropy, na poschodí valené klenby s lunetami.

V Slovanoch, Lazanoch alebo Vrícku sa zachovali ojedinelé ukážky drevených stavieb. Žiaľ ani jedna z nich už nie je v pôvodnej podobe.

Na južnom konci Slovian sa však zachovali naprieč postavené dve drevenice (domy č. 158 a č. 160), ktoré majú doposiaľ zachovanú pôvodnú štruktúru(izba pitvor, komora alebo zadná izba).

A takisto aj dom č. 53, ktorý je pôvodne zrubový a bol omietnutý, komora je už z kameňa. Toto sú posledné príklady drevenej architektúry v okolí.

Hospodárska usadlosť Slovany

(kópia postavená v Múzeu Slovenskej dediny v Martine)

Hospodárska usadlosť robotníka, pracujúceho na výstavbe železnice prechádzajúcej cez Turiec zo Slovian.

Budova obecnej školy z 18. stor.

Ukážka zaniknutého olejkárskeho domu z nepálenej tehly a sýpky z kameňa a bránou.

Ukážka zaniknutého olejkárskeho domu z nepálenej tehly a bránou.

Ukážka zaniknutého olejkárskeho domu z nepálenej tehly a murovanou bránou.

Významným dokladom architektúry 19. storočia bola hasičská zbrojnica z roku 1886, ktorá bola v roku 1992 pre zlý technický stav zbúraná.

Vzhľadom k historickej hodnote tejto stavby bude postavená v múzeu Slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch pri Martine.

Zbúraný dom z nepálenej tehly.

Zbúraný dom z nepálenej tehly.

Zbúraný dom zrubový omietnutý.

Sakrálna architektúra:

Evanjelický kostol z roku 1934, saviteľ Gejza PAVONI, Štubnianske Teplice.

Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Michalovi, neogotický, postavený v roku1896 Stanislavom Zacharom, staviteľ v Kláštore pod Znievom, plány v roku 1893 zhotovil architekt Blažej Felix Bulla, z Martina.

Kaplnka Sedembolestná Panna Mária z roku 1828.

Kaplnka sv. Anna z roku 1813, pôvodne len drevená socha.

Murovaný stĺp božia muka Sv. Veroniky 18. stor.

.

Komentáre sú uzavreté.