Mlynárstvo

V období Turčianskeho prepošstva bolo v Turci 9 mlynov, z toho jeden poddanský práve v Slovanoch. Urbár z roku 1618 uvádza, že v Kláštore, kde bola vybudovaná píla, boli i slovančania povinní píliť drevo, ale zároveň vozili časť dreva aj na pílu do Valče.

V 19. storočí boli v Kláštore pod Znievom tri remeselnícke cechy – cech kováčov, kolárov a mlynárov.

Z roku 1850 sa zachovala ”Zápisnica Mjen, Majstrov Mlynárskích Cechu…”, v ktorej sa uvádzajú mlynárski majstri nielen z Kláštora pod Znievom, ale i okolia.Podľa tejto zápisnice zisťujeme, že v cechu bol Ján Miko zo slovianského mlyna a v tom istom roku boli do cechu zapísaní i ďalší obyvatelia Slovian – tesársky majster Georg Švehla a stolársky majster Anton (Vojtech) a Franc Marek.

V roku 1851 boli ako majstri do cechu prijatí i Gregor Muhal, tesár a Alfonz Pachinger, stolár, obidvaja zo Slovian.

.

.

.

.

Komentáre sú uzavreté.