Kominárstvo

Prvá zmienka o kominároch na panstve zniev: je z roku 1807. Príchod kominárov mali za následok časté požiare na znievskom panstve od roku 1795, 1798, 1799, 1805, kde počas požiarov vyhoreli celé obce. V Slovanoch to bolo v rokoch 1798, 1799 požiar – ohňom zničená obec. Zaujimavé je , že pánsky kominár býval v obecnom dome v Slovanoch.

Prvým kominárom bol Jozef Alexius (01.08.1777 Beroun – †05.06.1840 Liptovský Mikuláš), ktorý prišiel do Uhorska zo Sedlačian  spolu s manželkou Annou rod. Stochovou a synom Jozefom (01.03.1799 Sedlačany – †12.05.1856 Martin) dlhšie pobudli v Turci a v Slovanoch sa mu narodilo posledné dieťa Ján Krstiteľ Alexy (04.06.1819 -†19.12.1896). Neskôr sa odsťahovali do Liptovského Mikuláša, kde po svojom otcovi prevzal kominárske remeslo.

Ján Krstiteľ Alexy bol prastarý otec známeho heraldika Zdenka G. Alexyho, Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho

Súpis komínov znievskeho panstva 50. starých 23. nových spolu 73. komínov.

.

V roku 1843 je zmienka o oprave obecného domu, kde býval pánsky kominár a potrebe 10. stromov (dreva borového) na jeho opravu.

V roku 1849 sa spomína ako kominársky majster Ján Hrdina.

Komentáre sú uzavreté.