Historické Foto

Divadlo v obci

4 fotiek

TJ Slovany 1964

7 fotiek

Družstvo 1950

41 fotiek

Vojenská insurekčná nemocnica zriadená v 1809

V roku 1809 bola v stolici opäť vyhlásená insurekcia kvôli francúzskym vojskám. V období napoleónskych vojen je vytvorená organizácia vojenskej zdravotnej služby ( r. 1809). Insurekcia: povinnosť šľachty postaviť vojsko na obranu v čase napadnutia krajiny nepriateľom.

5 fotiek

Dedina

7 fotiek

Ženy

8 fotiek

Urbár z roku 1772

13 fotiek

Olejkári

8 fotiek

Práca v lese

9 fotiek

SNP

5 fotiek

Liehovar v Slovanoch 1883

V Slovanoch pôsobil rod Matuškovichovských, k jeho hospodárstvu patrila aj pálenica, kde sa pálil lieh zo zemiakov a sliviek. Pálenicu dal zriadiť Michal Matuškovich, * 1841 †1904, povolenie na výstavbu dostal až z Budapešti.

2 fotiek

Slovenská kázeň Mateja Tučku 1842 na primíciách novokňaza vydaná v časopise Kazateľňa v roku 1884

Kázeň vyšla až po jeho smrti v časopise pre katolícke duchovné rečníctvo KAZATEĽŇA v Sklaici vydal: FR.RICHARD OSVALD.

5 fotiek

Preklad farára Prof. Martina Matuškoviča - Láska Márie 1887

,,Pred krížom Ježiša stála matka jeho“

3 fotiek

NÁBOŽENSTVO - učebnica zapísaná rukou M. Matuškoviča 1864

Ručne písaná učebnica nábožensta v gymnáziu v Banskej Bystrici, pre V. triedu, kde študoval Martin Matuškovič, a do nej si písal poznámky.

14 fotiek

Komentáre sú uzavreté.