Archív kategorií: Samospráva

Návrh rozpočtu obce Slovany na rok 2019

Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 – Výsledky

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 146 Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 9 Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby starostu 6 Účasť v % 43,69% Voľba obecného zastupiteľstva Meno a priezvisko Politická strana Počet platných … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07. 09. 2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07. 09. 2018 V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 7. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Pripravujeme, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 10. novembra 2018

V zmysle rozhodnutia č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, obec Slovany zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie : e-mail: obecslovany@etelmail.sk

Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Podávanie kandidátnych listín na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Slovanoch a Podávanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa podávajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie. Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola starostom obce vymenovaná Ing. Eva Piliarová, Ondrašová 20. Kandidátne listiny sa podávajú najneskôr do utorka 11. septembra 2018 do … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované