Archív kategorií: Samospráva

Výsledky referendum 2015

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Na základe upozornenia prokurátora pre porušenie ustanovenia § 36 ods.7 písm. c/zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a predpisov … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Referendum 2015

Referendum na Slovensku v roku 2015 bolo vyhlásené na sobotu 7. februára 2015 od 7:00 do 22:00. Referendum bude obsahovať tri otázky: „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Zaradené v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Obec Slovany PF 2015

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované