Archív kategorií: Samospráva

Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 27. 11. 2015 o 19:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 11. 2015 V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Voľby do NR SR 2016 – Informácia pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené, OZNAMY, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Výsledky referendum 2015

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Na základe upozornenia prokurátora pre porušenie ustanovenia § 36 ods.7 písm. c/zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a predpisov … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Referendum 2015

Referendum na Slovensku v roku 2015 bolo vyhlásené na sobotu 7. februára 2015 od 7:00 do 22:00. Referendum bude obsahovať tri otázky: „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované