Archív kategorií: Samospráva

Oznam o čerpaní dovolenky

Obecný úrad v Slovanoch oznamuje, že od 22. decembra 2015 do 4. januára 2016 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky. V prípade potreby volajte starostovi obce na telefónne číslo 0908 962 954.

Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 27. 11. 2015 o 19:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 11. 2015 V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Voľby do NR SR 2016 – Informácia pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené, OZNAMY, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Výsledky referendum 2015

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Na základe upozornenia prokurátora pre porušenie ustanovenia § 36 ods.7 písm. c/zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a predpisov … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované