Archív kategorií: Samospráva

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pripravujeme, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN č. 03/2019 o miestnej dani z nehnuteľností

Návrh VZN č. 03/2019 o miestnej dani z nehnuteľností

Zaradené v Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zaradené v Nezaradené, OZNAMY, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN obce Slovany o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovany

Návrh VZN o čiastočnej úhrade v MŠ Slovany

Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 26. 06. 2019 o 17:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. 06. 2019 V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva | Komentáre sú deaktivované