Archív kategorií: POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Príloha č. 1 – Spôsob určenia ceny – Slovany Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy

Zaradené v Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE | Komentáre sú deaktivované

Oznámenie – výrub drevín

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 2/1, 2/3, K.Ú. VRÍCKO V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny v znení neskorších predpisov … Pokračovať v čítaní

Zaradené v POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE | Komentáre sú deaktivované