Archív kategorií: Obec

Návrh rozpočtu obce Slovany na rok 2020

Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Verejná vyhláška | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN č. 03/2019 o miestnej dani z nehnuteľností

Návrh VZN č. 03/2019 o miestnej dani z nehnuteľností

Zaradené v Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zaradené v Nezaradené, OZNAMY, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Vianočná pomoc ľuďom v núdzi 2019

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na posedenie seniorov a jubilantov

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované