Archívy autora: admin

Návrh rozpočtu obce Slovany na rok 2019

Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16. 11. 2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra 2018 (piatok) o 19:30 hodine v zasadačke OcÚ s … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 – Výsledky

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 146 Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 9 Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov pre voľby starostu 6 Účasť v % 43,69% Voľba obecného zastupiteľstva Meno a priezvisko Politická strana Počet platných … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

100. rokov od ukončenia 1. svetovej vojny

Na Slovensku koncom leta 1914 najproduktívnejšie ročníky mladých mužov museli opustiť svoje polia a boli odvelení (takmer všetci) na ruský front v Haliči, Galícii, v dnešnom Poľsku. Potom sa ich cesty rôzne vetvili. Po dnes už nepredstaviteľných útrapách niektorí padli, ďalší … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec | Komentáre sú deaktivované

Aj tento rok pripravujeme Vianočné trhy.

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované