Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. 10. 2019

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2019 (pondelok) o 19:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Informácia o schválení dotácie – Kamerový systém v obci Slovany
  4. Prerokovanie preklenovacieho úveru k projektu „Výstavba detského ihriska v obci Slovany (PPA)
  5. Prerokovanie prefinacovania Externého Manažmentu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Slovany a neoprávnené výdavky „Modernizácia a stavebné úpravy obecného úradu“ (PPA)
  6. Vianočné trhy a Mikuláš 2019
  7. Oslavy 145. rokov DHZ Slovany a otvorenie Hasičskej zbrojnice
  8. Úprava rozpočtu
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

V Slovanoch dňa 11. 10. 2019

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.