Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 26. 06. 2019 o 17:00

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. 06. 2019

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2019 (streda) o 17:00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Záverečný účet obce za rok 2018
  4. Informácie o schválení žiadosti – Wifi pre Teba 2018
  5. Schválenie uznesenia
  6. Záver

V Slovanoch dňa 23. 06. 2019

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.