Návrh záverečného účtu obce Slovany

Obec Slovany zverejňuje návrh záverečného účtu obce Slovany za rok 2018. Návrh záverečného účtu sa v zmysle platnej legislatívy zverejňuje minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Údaje o ročnom hospodárení obce Slovany za kalendárny rok 2018 boli spracované do záverečného účtu, v ktorom sú obsiahnuté údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v plnom členení podľa rozpočtovej skladby.

Návrh záverečného účtu obce Slovany za rok 2018

Tento obsah bol zaradený v Návrh záverečného účtu obce, Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.