Kostol sv. Michala archanjela v Slovanoch má novú vežu

Podarilo sa nám rozbehnúť komplexnú obnovu veže kostola sv. Michala archanjela v Slovanoch, ktorá bola vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Na narušený stav strechy poukazoval mierne nahnutý vrcholový kríž, ktorý sme pôvodne chceli len opraviť, ale pri podrobnej obhliadke sa zistilo, že krov strechy je výrazne poškodený zatekaním dažďovej vody a drevokazným hmyzom. V zlom stave bola aj plechová krytina, ktorá sa na veži nachádzala pravdepodobne od postavenia kostola v roku 1896.

Privolaní odborníci zhodnotili stav strechy a po vyjadrení pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Žiline sme mohli začať s výmenou krytiny a opravoukrovu. Po získaní dostatočného množstva finančných prostriedkov došlo najskôr k postaveniu špeciálneho lešenia v celej výške veže kostola, odstráneniu starej krytiny a dreveného debnenia, na ktorom sa podarilo nájsť mená a podpisy majstrov, ktorí vežu stavali a pokrývali.

V ďalšej fáze bol opravený krov, všetky poškodené krokvy a trámy boli vymenené za nové, ošetrené nátermi proti drevokaznému hmyzu a hubám. Následne tesári pokryli krov novými doskami, pričom na východnej strane veže vytvorili malé okienko určené na ľahšiu dostupnosť strechy pri ďalších opravách. Na strechu bol položený falcovaný medený plech a obnovený vrcholový kríž, ku ktorému bol vložený odkaz pre budúce generácie. Práce na obnove veže kostola realizovala firma Ing. Zdenka Krumpa z Rabčíc. Rekonštrukčné práce bolo možné realizovať najmä vďaka dotácii predsedu vlády SR Petra Pelegríniho v sume 15 000 eur.

Mgr. Štefan Hýrošš, farár

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.