Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Srdečne Vás pozývame na Výročnú členskú schôdzu Dobrovoľného hasičského zboru, ktorá sa bude konať  v sobotu 19.01.2019 o 18:00 v sále nad požiarnou zbrojnicou v Slovanoch.

Program:

1. Otvorenie, prezentácia, vítanie hostí

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie

3. Správa o činnosti DHZ a hospodárení DHZ za rok 2018

4. Správa revíznej komisie DHZ o predloženej správe o hospodárení

5. Plán hlavných úloh na rok 2019

8. Diskusia

9. Prijatie uznesenia

10. Záver

S pozdravom výbor DHZ Slovany

Na výročnej členskej schôdzi sa budú vyberať členské známky na rok 2019 hodnote 2€

Tento obsah bol zaradený v DHZ, Nezaradené, OZNAMY. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.