V rámci jesennej očisty bude pristavený VKK

Od 21. 09. 2018 (piatok) do 24. 09. 2018 (pondelok) bude v obci pripravený kontajner na VKK.

Umiestnený bude v blízkosti katolíckeho kostola.

Do VKK na očistu VKLADÁME:

objemný komunálny odpad (nábytok, sedačky, koberce, dvere, wc misy, umývadlá vane) a drobný stavebný odpad.

Do VKK na očistu  NEVKLADÁME:

odpad s obsahom škodlivín!!!

* elektroodpad z domácnosti (práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče)

* telekomunikačné zaradenia (osobné počítače, tlačiarne)

*spotrebnú elektronika (rozhlasové a televízne prijímače)

* svetelné zdroje (svietidlá, žiarivky, výbojky)

* kyseliny, rozpúšťadlá, farby

* batérie, akumulátory, oleje a tuky

* pneumatiky, šatstvo, kartónové krabice

Odpad s obsahom škodlivín môžu občania odovzdať v zbernom dvore Brantner Fatra, s.r.o. na ul. Roboníckej 20, Martin

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.