Výzva na predloženie cenovej ponuky na Detské ihrisko

Verejné obstarávanie pre zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení a smernice Obce Slovany  o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.