Upozornenie na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2017  nadobudli nehnuteľnosť ( pozemok, rodinný dom, byt, garáž ) napríklad kúpou, dedičstvom, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľnosti k 1. januáru 2018, rovnako tak vlastníci nehnuteľnosti, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 ( zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby – prístrešky, altánky, kôlne, záhrad. domčeky…., atď. ) sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. 01. 2018.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2017 ( napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu ). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. januára 2018.
Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2017 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.