Mesačné archívy: November 2017

Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Návrh rozpočtu obce, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE | Komentáre sú deaktivované

Návrh VZN obce Slovany o miestnom poplatku za rozvoj

navrh_vzn_dan_miestny poplatok

Zaradené v Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE | Komentáre sú deaktivované

Vianočná pomoc ľuďom v núdzi 2017

Zaradené v OZNAMY, Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Vianočné trhy

Zaradené v OZNAMY, Obec, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku: Výstavba detského ihriska v obci Slovany

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Verejný obstarávateľ: Obec Slovany, Slovany 102, 038 43 Slovany, IČO: 00316903 Predmet zákazky: Výstavba detského ihriska v obci … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE, Samospráva | Komentáre sú deaktivované