Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 03. 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 03. 2017

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2017 (streda) o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Zabezpečenie finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu – ŽoNFP na Zníženie energetickej náročnosti verejných    budov v obci Slovany – Materská škola
  4. Nezamestnanosť v obci
  5. Schválenie uznesenia
  6. Záver

V Slovanoch dňa 26.03. 2017

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.