Mesačné archívy: Marec 2017

OZNAM – Predaj ovocných stromčekov

Vážení občania, oznamujeme Vám, že firma Kohaplant, spol. s r. o. – Váš dlhoročný predajca ovocných drevín uskutoční predaj ovocných stromčekov. Predajný sortiment stromčekov bude nasledovný: jablone, broskyne, slivky, hrušky, marhule, višne, ringloty, liesky, čerešne srdcovky, nektárinky, ríbezle červené, biele … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

OZNAM – PD Valča bude vyplácať vlastníkom pôdy nájomne za rok 2016

PD Valča oznamuje vlastníkom pôdy ktorá je v užívaní družstva, aby si prišli prevziať nájomné za r. 2016 na obecný úrad, dňa 29.03.2017 t. j. v stredu, v čase od 14,00 – 16,00 hod. Je nevyhnutné, aby si so sebou priniesli … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 03. 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 03. 2017 V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva | Komentáre sú deaktivované

OZNAM TERMÍNU PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY SLOVANY

Termín predkladania žiadostí rodičov/zákonných zástupcov  o prijatie detí do MŠ pre nasledujúci školský rok je od 15. 05.2017 do 28. 05. 2017. Podmienky prijatia sú zverejnené v MŠ. Rozhodnutia sa vydávajú po tomto termíne.

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

Oznámenie – výrub drevín

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA VO VECI VYDANIA SÚHLASU NA VÝRUB 12 ks DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV RASTÚCICH NA PARCELE KN-C 1157, 1158, K.Ú. Kláštor pod Znievom V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec, Verejná vyhláška | Komentáre sú deaktivované