Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16. 12. 2016

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16. 12. 2016

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2016 (piatok) o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Voľba Hlavného kontrolóra obce Slovany
  4. Úprava rozpočtu č.1/2016
  5. Návrh na Rozpočet na rok 2017 a rozpočtové roky 2018 – 2019; Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  6. Žiadosti DHZ, TJ na prenájom sály KD na Fašiangovú zábavu resp. ples športovcov
  7. Silvestrovské posedenie pri jedličke
  8. Rôzne
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

V Slovanoch dňa 12.12. 2016

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.