Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 18. 03. 2016

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 18. 03. 2016

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2016 (piatok) o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľby do NRSR 2016
 4. Plánovaná návšteva z Družobnej obce Dražice
 5. Kontrolná činnosť za 11,12/2015 a 01,02/2016
 6. Nezamestnanosť v obci
 7. Informácia o podaných projektoch cez PRV 7.2, 7.4
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

V Slovanoch dňa 14. 03. 2016

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.