Návrh záverečného účtu obce za rok 2014

Obec Slovany zverejňuje návrh záverečného účtu obce Slovany za rok 2014. Návrh záverečného účtu sa v zmysle platnej legislatívy zverejňuje minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Údaje o ročnom hospodárení obce Slovany za kalendárny rok 2014 boli spracované do záverečného účtu, v ktorom sú obsiahnuté údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v plnom členení podľa rozpočtovej skladby.

Záverečný účet obce za rok 2014 – Návrh

Tento obsah bol zaradený v Návrh záverečného účtu obce, OZNAMY, Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.