Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch 20. 3. 2015 o 19:30

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Slovany zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slovanoch, ktoré sa uskutoční dňa 20. marca 2015 (piatok) o 19.30 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Žiadosť p. Štrbovej o prenájom nebytových priestorov
4. Žiadosť p. Mastaliča o prenájom lúky
5. Žiadosť o prenájom sály KD
6. Nezamestnanosť v obci
7. Príprava projektov pre PO 2015-2020
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

V Slovanoch dňa 16. 3. 2015

Ing. Marek Straka

starosta obce

Tento obsah bol zaradený v OZNAMY, Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.