Mesačné archívy: Január 2015

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Na základe upozornenia prokurátora pre porušenie ustanovenia § 36 ods.7 písm. c/zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a predpisov … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Referendum 2015

Referendum na Slovensku v roku 2015 bolo vyhlásené na sobotu 7. februára 2015 od 7:00 do 22:00. Referendum bude obsahovať tri otázky: „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Srdečne Vás pozývame na Výročnú členskú schôdzu Dobrovoľného hasičského zboru, ktorá sa bude konať  v sobotu 17.01.2015 o 18:00 v sále nad požiarnou zbrojnicou v Slovanoch. Program: 1. Otvorenie, prezentácia, vítanie hostí 2. Správa o činnosti DHZ za rok 2014 3. Správa o hospodárení 4. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Obec, Organizácie | Komentáre sú deaktivované

Ponuka na prenájom nebytových priestorov

Obec Slovany ponúka na prenájom nebytové priestory na komerčne využitie.  Jedna sa o súbor miestností na prízemí budovy Požiarnej zbrojnici o rozlohe: predajná plocha cca 48m2. 3 skladové priestory cca 35,5 m2. (8+21,5+6) kuchynka a toaleta V priestoroch bol do … Pokračovať v čítaní

Zaradené v OZNAMY, Obec | Komentáre sú deaktivované

6. Mobilný odber krvi

Zaradené v Organizácie | Komentáre sú deaktivované