Mesačné archívy: December 2014

Pozvánka na Štefanskú Disco-zábavu

Zaradené v DHZ, Obec, Pripravujeme | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na zasadnutie OZ v Slovanoch

Pozvánka na posledné zasadnutie OZ vo funkčnom období 2010-2014, ktoré sa uskutoční 12.12. 2014 o 17:00 v zasadačke obecného úradu.

Zaradené v Obec, Pozvánka - zasadnutie Obecného zastupiteľstva, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Návrh Dodatku č.1 k VZN obce Slovany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Zaradené v Obec, Samospráva | Komentáre sú deaktivované

Pozvánka na Mikuláša

Zaradené v Obec, Pripravujeme, Samospráva | Komentáre sú deaktivované