KOMUNÁLNE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014

V zmysle zákona č. 346/1990Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce podáva kandidátnu listinu politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí a nezávislý kandidát zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v 2 rovnopisoch najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014.

Kandidátna listina pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva – formát .doc
Kandidátna listina pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva – formát .pdf
Kandidátna listina pre voľby starostu obce – formát .doc
Kandidátna listina pre voľby starostu obce – formát .pdf
Petícia na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta na poslanca OZ – formát .doc
Petícia na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta na poslanca OZ – formát .pdf

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona č. 401/1990 Zb., zákona č. 8/1992 Zb., zákona č. 60/1993 Z. z., zákona č. 252/1994 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000, Z. z., zákona č. 36/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 112/2010 Z.z., zákona č. 204/2011 Z.z. a zákona č. 180/2014 Z.z.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora):
Počet obyvateľov obce / Počet podpisov voličov na petícii
do 50 obyvateľov / 10 podpisov
51 – 100 obyvateľov / 20 podpisov
101 – 500 obyvateľov / 40 podpisov
501 – 2 000 obyvateľov / 100 podpisov
2 001 – 20 000 obyvateľov / 200 podpisov
20 001 – 100 000 obyvateľov / 400 podpisov
nad 100 000 obyvateľov / 600 podpisov

Tento obsah bol zaradený v Obec. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.