Dobrovoľná opatrovateľka SČK zo Slovian Darina Lukáčová ocenená a prijatá u prezidentov

foto - Hoa Nguyen ThiPri príležitosti Medzinárodného dňa Červeného kríža a Červeného polmeciaca si prevzala ocenenie od prezidenta SČK doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave dobrovoľná opatrovateľka z Miestneho spolku SČK Slovany pani Darina Lukáčová. Následne bola prijatá u prezidenta SR Ivana Gašparoviča a čestnej prezidentky SČK Silvie Gašparovičovej v Prezidentskom paláci, kde prezident SR vyjadril hlboký rešpekt, uznanie a úctu oceneným osobnostiam SČK.

Dlhé roky pracuje v Miestnom spolku SČK v Slovanoch, okres Martin. Dobrovoľná opatrovteľka je už 29 rokov. Pracuje nezištne a bez nároku na odmenu. V rámci susedskej výpomoci stále aktívne navštevuje starších občanov a poskytuje im pomoc. Pani Lukáčová poskytne pomoc tomu, kto ju potrebuje a obetovala už veľa hodín zo svojho času, za čo jej ďakujeme.

,,Empatia je tvoja bolesť v mojom srdci“ SČK má vo svojich radoch dobrovoľníkov, ktorí sú obdarení srdcom plným lásky a schopnosťou radovať sa z toho, že sme užitoční pre druhých. Dobrovoľné opatrovateľky Červeného kríža sú dôkazom toho, že aj v zmaterializovanej dobe existujú ľudia nestrácajúci ľudskosť. Vážené dámy dobrovoľné opatrovateľky, spoločná pre vás je láska k človeku, ktorá prekrýva egoizmus, vedie k obete. Vaše ľudské srdce má radosť z toho, že pomáha druhým. Ďakujeme, že vás máme.

Tento obsah bol zaradený v Kniha cti SČK MS Slovany, Organizácie. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.